OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

Personální oddělení je tu pro spolupracovníky

Zpravodajství - Libuše Vydrová - (12. 03. 2012)
Provází spolupracovníka na celé jeho úspěšné cestě ve společnosti OVB Allfinanz, a. s., od počáteční registrace po celou dobu jeho kariérního růstu, samozřejmě v některých případech také až po výpověď – ukončení spolupráce.
Detail článku

ADS: nejenom podpora a komunikace procesů, ale také lidé…

Zpravodajství - Petr Meliš - (12. 03. 2012)
Žijeme v období informační společnosti. Současné informační technologie, jejichž základ tvoří softwarově řízené mikropočítače, pronikly do většiny oborů lidské činnosti a zcela změnily jejich charakter. Umožnily vznik informační společnosti. Potenciál informačních technologií nabízí jejich využití ve zcela nových oborech a odvětvích.
Detail článku

Studentské granty, další příklad spolupráce s VŠFS

Zpravodajství - Ing. Eva Poláchová - (12. 03. 2012)
OVB Allfinanz je od minulého roku hlavním partnerem Vysoké školy finanční a správní. Rozsah spolupráce je velmi široký, jednou ze společných aktivit bylo i vyhlášení osmi grantů určených studentským týmům. Tyto granty byly vypsány na vysoce aktuální témata týkající se finančních trhů a jsou primárně určeny studentům magisterských a doktorandských studií. Cílem projektu je nabídnout talentovaným studentům propojení jejich studia s praxí.
Detail článku

Kvalita finančního poradenství

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (10. 10. 2011)
Finanční poradenství je prestižní, moderní a vysoce kvalifikované odvětví. Bez kvalitního poradenství zaměřeného ve prospěch klienta v dnešní době snadno přístupných informací nelze dlouhodobě uspět. Jak prosadit kvalitní poradenství? Zaměření na kvalitu poradenství je prioritou v našem podnikání. Pro úvodní příspěvek jsme požádali SSLD Ing. Miroslava Žemličku, historicky prvního zemského ředitele OVB v České republice a držitele Zvláštní ceny za dlouhodobou kvalitu poradenství.
Detail článku

Déjà vu penzijní reformy a prodejní příběh pravidelného investování

Zpravodajství - Richard Siuda, ředitel externího prodeje, Conseq Investment Management, a.s. - (05. 10. 2011)
Téma penzijní reformy – myslím té skutečné reformy, tedy ne pouze v podobě úprav parametrů stávajícího průběžného systému, ale postavení druhé „nohy“ ve formě vyvedení části sociálního pojištění do soukromého spoření – se nám v posledních letech neustále vrací. Politici z jednoho či druhého tábora se snaží svou podporou nebo odporem k soukromému spoření získávat politické body, nicméně vzhledem ke složitosti problému a jeho politické ožehavosti se stále ne a ne dohodnout a provést kroky, které jsou nutné k odstartování celého procesu.
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

duben

4

FKT OVB Allfinanz

září

19

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata