OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

Katalog vzdělávání OVB

Zpravodajství - ing. Eva Poláchová - (26. 09. 2011)
Krédem OVB Allfinanz, a.s., je poskytovat kvalitní finanční servis klientům, cílem OVB Allfinanz, a.s., je sdružovat profesionální spolupracovníky, kteří toto krédo naplňují.
Detail článku

Průzkumy jsou pro OVB důležitou zpětnou vazbou

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (26. 09. 2011)
Z mnoha pouček o marketingu a managementu společnosti vyplývá, že dobří jsme tehdy, pokud to o sobě tvrdíme nejen my sami (a je pochopitelné, že to tvrdíme), ale především pokud to o nás říkají druzí, v nejlepším případě ti, s kterými spolupracujeme, nebo ti, pro které tu jsme, naši klienti. Jenže jak zjistit, co si právě oni myslí a jak nás hodnotí? OVB Allfinanz, a.s., se rozhodla vsadit na pravidelný průzkum spokojenosti zákazníků, ten poslední pro ni realizovala nezávislá společnost Ipsos Tambor. A co OVB sleduje a jak si vede?
Detail článku

Zadávání návrhů a smluv pro produktové partnery

Zpravodajství - Mgr. Roman Daneš - (26. 09. 2011)
Oblast zadávání návrhů a smluv pro produktové partnery je jedna z velice citlivých oblastí jak pro společnost, tak zejména pro spolupracovníky. Podle kvality zadané produkce na straně Centrály a také podle kvality odevzdané produkce je vidět jak odměnu v podobě kariérního postupu, a tak i ohodnocení v podobě následně obdržené provize.
Detail článku

Tajemství Compliance

Zpravodajství - JUDr. Bronislava Wlasáková - (26. 09. 2011)
Co si vlastně můžeme pod tímto slovem představit? Jak vlastně vypadá Compliance v OVB? Je to nezbytná ochrana podnikání OVB i spolupracovníků, nepříjemná komplikace pro obchod, anebo nezbytná součást poskytování kvalitního poradenství, jak předpokládá právní řád České republiky?
Detail článku

Aktuální legislativní změny na finančním trhu

Zpravodajství - Právní oddělení OVB Allfinanz, a.s. - (26. 09. 2011)
S aktuálními legislativními změnami, které jsou již v platnosti či teprve v návrzích, je nezbytné se pravidelně seznamovat. Vědět, co se aktuálně připravuje, jak mohou změny v zákonech ovlivnit profesi finančního poradce, a jaký mohou mít dopad na klienty, patří mezi základní povinnosti finančního zprostředkovatele. V krátkosti přinášíme informaci o nových změnách v legislativě, které jsou teprve ve fázi návrhů.
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

březen

13

FKT OVB Allfinanz

září

20

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata