OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

ALLIANZ = komplexnost

Zpravodajství - Petra Svobodová - (12. 03. 2012)
Komplexnost nespočívá jen v širokém portfoliu produktů Allianz, ale zároveň v servisu a podpoře poskytovaných spolupracovníkům OVB. Proto jsme posílili tým, který se o vzájemnou spolupráci stará, takže v tuto chvíli máte v Allianz k dispozici dva manažery výhradně pro OVB, již známou Petru Svobodovou a nově, od 1. 1. 2012, ještě Lukáše Chládka.
Detail článku

Příběhy, které stojí za to vyprávět

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková - (12. 03. 2012)
Kromě mnoha jiných příležitostí a akcí, kterými se OVB Allfinanz, a. s., přihlásí v roce 2012 ke svému dvacetiletému působení na českém trhu, připravuje společnost také komplexní komunikační kampaň. Jejím cílem bude nejen upozornit širokou veřejnost na toto významné výročí a milníky, kterými společnost za uplynulé roky prošla, ale také představit OVB při této příležitosti jako stabilního a silného partnera, schopného komplexně se postarat o rodinné či podnikové finance na vysoké úrovni.
Detail článku

Personální oddělení je tu pro spolupracovníky

Zpravodajství - Libuše Vydrová - (12. 03. 2012)
Provází spolupracovníka na celé jeho úspěšné cestě ve společnosti OVB Allfinanz, a. s., od počáteční registrace po celou dobu jeho kariérního růstu, samozřejmě v některých případech také až po výpověď – ukončení spolupráce.
Detail článku

ADS: nejenom podpora a komunikace procesů, ale také lidé…

Zpravodajství - Petr Meliš - (12. 03. 2012)
Žijeme v období informační společnosti. Současné informační technologie, jejichž základ tvoří softwarově řízené mikropočítače, pronikly do většiny oborů lidské činnosti a zcela změnily jejich charakter. Umožnily vznik informační společnosti. Potenciál informačních technologií nabízí jejich využití ve zcela nových oborech a odvětvích.
Detail článku

Studentské granty, další příklad spolupráce s VŠFS

Zpravodajství - Ing. Eva Poláchová - (12. 03. 2012)
OVB Allfinanz je od minulého roku hlavním partnerem Vysoké školy finanční a správní. Rozsah spolupráce je velmi široký, jednou ze společných aktivit bylo i vyhlášení osmi grantů určených studentským týmům. Tyto granty byly vypsány na vysoce aktuální témata týkající se finančních trhů a jsou primárně určeny studentům magisterských a doktorandských studií. Cílem projektu je nabídnout talentovaným studentům propojení jejich studia s praxí.
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

březen

13

FKT OVB Allfinanz

září

20

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata