OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

Smluvní dokumentace a systém vzdělávání optikou spolupracovníků

Zpravodajství - Petr Meliš - (03. 10. 2012)
Důležitým tématem v tomto čísle OVB Journalu je nová Smluvní dokumentace. Ve standardních rubrikách „Otázky pro…“ a „Zaostřeno na…“, kde spolupracovníci OVB vyjadřují své názory a zamyšlení v souvislostech s finančním poradenstvím, jsme se zaměřili právě na toto téma.
Detail článku

Investiční strategie na penzi

Zpravodajství - Richard Siuda, Conseq Investment Management, a.s. - (03. 10. 2012)
S novou legislativní úpravou penzijních fondů a vytvořením tzv. účastnických fondů se před většinou účastníků penzijního spoření nově objeví otázky, zda do nových účastnických fondů přestoupit, co to pro ně vlastně bude znamenat, a především, jakou investiční strategii si zvolit.
Detail článku

Partnerské společnosti a změny důchodového systému: Jak bude vypadat III. pilíř?

Zpravodajství - Ing. Eva Poláchová - (03. 10. 2012)
Na konci roku 2011 byly schváleny zákony, které od roku 2013 výrazně změní současný systém důchodového zabezpečení obyvatel České republiky. Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel v důchodovém věku v populaci ČR a k poklesu porodnosti se zvyšuje závislost počtu obyvatel, kteří čerpají příspěvky ze státního důchodového systému, na počtu obyvatel v produktivním věku. Státní důchodový systém reprezentovaný do roku 2012 pouze jedním pilířem (PAYG) se dostává do deficitu a důchody se snižují. Každý obyvatel by tedy měl eliminovat svoji závislost na tomto prvním pilíři a spořit na penzi i jiným způsobem. Vedle stávajících finančních nástrojů budou mít od 1. 1. 2013 obyvatelé ČR k dispozici další pilíř důchodového systému. Rozhodnutí o vstupu do II. nebo III. pilíře důchodového systému je závažným rozhodnutím, které v některých momentech může být nezvratné, a naopak nevyužít tuto šanci by mohlo vést k finanční ztrátě. Jak jsou připraveny partnerské společnosti na tuto změnu v důchodovém systému?
Detail článku

Tržní výzvy důchodové reformy

Zpravodajství - Ing. Petr Pavlík - (03. 10. 2012)
Zásadním přínosem startující důchodové reformy je bezesporu zavedení tzv. 2. pilíře (důchodové spoření).
Detail článku

Ostrý start nové Smluvní dokumentace optikou ADS

Zpravodajství - Petr Meliš - (03. 10. 2012)
3. červenec 2012 byl ostrým startem v používání nové Smluvní dokumentace, která pro spolupracovníky OVB znamenala částečnou úpravy jejich systému finančního poradenství.
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

duben

4

FKT OVB Allfinanz

září

19

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata