OVB Journal

Přehled > Zpravodajství

Zpravodajství

Štěstí přeje připraveným Rozdílné osudy, byli jsme u toho

Zpravodajství - Mgr. Jaroslava Matoušková| - (10. 10. 2012)
Téměř dva tisíce kilometrů na cestě. Čtyři města. Čtyři lidské příběhy, každý zcela jiný, a přece mají něco společného. Finanční poradci OVB si sami vybrali nejzajímavější osudy, které reprezentují dvacet let práce společnosti na českém trhu.
Detail článku

Obchodní příležitosti OVB Budoucnost přeje připraveným

Zpravodajství - Ing. Eva Poláchová - (04. 10. 2012)
Strategií OVB Allfinanz je koncepční péče o klienta. Není to jen nový obchod, ale je to i následný servis, který vychází z počátečního posouzení potřeb, cílů a přání klienta ve vztahu k jeho aktuálním finančním možnostem. Právě tento servis získává neustále na významu.
Detail článku

Smluvní dokumentace a systém vzdělávání optikou spolupracovníků

Zpravodajství - Petr Meliš - (03. 10. 2012)
Důležitým tématem v tomto čísle OVB Journalu je nová Smluvní dokumentace. Ve standardních rubrikách „Otázky pro…“ a „Zaostřeno na…“, kde spolupracovníci OVB vyjadřují své názory a zamyšlení v souvislostech s finančním poradenstvím, jsme se zaměřili právě na toto téma.
Detail článku

Investiční strategie na penzi

Zpravodajství - Richard Siuda, Conseq Investment Management, a.s. - (03. 10. 2012)
S novou legislativní úpravou penzijních fondů a vytvořením tzv. účastnických fondů se před většinou účastníků penzijního spoření nově objeví otázky, zda do nových účastnických fondů přestoupit, co to pro ně vlastně bude znamenat, a především, jakou investiční strategii si zvolit.
Detail článku

Partnerské společnosti a změny důchodového systému: Jak bude vypadat III. pilíř?

Zpravodajství - Ing. Eva Poláchová - (03. 10. 2012)
Na konci roku 2011 byly schváleny zákony, které od roku 2013 výrazně změní současný systém důchodového zabezpečení obyvatel České republiky. Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel v důchodovém věku v populaci ČR a k poklesu porodnosti se zvyšuje závislost počtu obyvatel, kteří čerpají příspěvky ze státního důchodového systému, na počtu obyvatel v produktivním věku. Státní důchodový systém reprezentovaný do roku 2012 pouze jedním pilířem (PAYG) se dostává do deficitu a důchody se snižují. Každý obyvatel by tedy měl eliminovat svoji závislost na tomto prvním pilíři a spořit na penzi i jiným způsobem. Vedle stávajících finančních nástrojů budou mít od 1. 1. 2013 obyvatelé ČR k dispozici další pilíř důchodového systému. Rozhodnutí o vstupu do II. nebo III. pilíře důchodového systému je závažným rozhodnutím, které v některých momentech může být nezvratné, a naopak nevyužít tuto šanci by mohlo vést k finanční ztrátě. Jak jsou připraveny partnerské společnosti na tuto změnu v důchodovém systému?
Detail článku

Základní informace
Finanční poradenství

kalendář

březen

13

FKT OVB Allfinanz

září

20

Manažerská „D“ konference

Aktuální témata