OVB Journal

Přehled > Články > Milan Teplý: Madeta je obrovský kus mého života a srdeční záležitost

Milan Teplý: Madeta je obrovský kus mého života a srdeční záležitost

Generální ředitel Milan Teplý začal v někdejších Jihočeských mlékárnách, dnešní Madetě, pracovat už v roce 1976. Po sametové revoluci firmu zprivatizoval. Když později hledal partnera pro finanční poradenství a zavedení životního pojištění pro zaměstnance, vybral si OVB Allfinanz. Proč? Kvůli profesionalitě a individuálnímu přístupu.

Tradice Madety sahá do začátku 20. století, jak se v dnešní filozofii firmy snoubí na jedné straně závazek k tradici a česká značka (i kapitál), na druhé straně nejmodernější technologie a globální trh 21. století?

Historie Madety, která se píše už více než sto let, je samozřejmě zavazující. Jsme ryze česká mlékárna, která si zakládá na tom, že respektuje tradiční ověřené výrobní postupy a důraz klade na poctivost a kvalitu a nehodlá na tom nic měnit. Naše technologická vybavenost je na té nejvyšší úrovni, ale pro úspěch firmy jsou důležité nejen technologie, ale také schopnosti našich mlékařských a sýrařských profesionálů. Všechno se stále vyvíjí a formuje, a to pochopitelně s ohledem na přání našich zakázníků.

Vy sám pracujete v Madetě (tehdejších Jihočeských mlékárnách) od roku 1976, po roce ´89 jste firmu privatizoval. Co pro vás osobně Madeta znamená?

Madeta je obrovský kus mého života a srdeční záležitost. Včetně řady spolupracovníků, kteří tady stejně jako já pracují desítky let.

Co všechno se dnes pod akciovou společností Madeta, která je největším zpracovatelem mléka v Česku, skrývá? Jaká je její velikost a struktura?

Madeta, kterou tvoří pět výrobních závodů, zpracuje denně zhruba jeden milion litrů mléka. Kromě závodů tvoří společnost ještě logistické centrum v Jesenici u Prahy a společnost Milktrans. Roční tržby se pohybují kolem pěti miliard korun, zaměstnáváme zhruba 1500 lidí, včetně zaměstnanců na dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

Firma se pyšní čistými technologiemi, což jí dává sílu nejen na domácím, ale i na zahraničních trzích – tedy v Evropě, Asii, Americe, Africe i v arabských zemích. V čem jsou vaše technologie tak jedinečné a jakou konkurenční výhodu vám přinášejí?

Jedinečnost spočívá v tom, o čem jsem už mluvil – výrobní postupy jsou tradiční a ověřené, bez použití náhražek. Kvalita je naším prvořadým cílem a nehodláme z ní nic slevit. To se týká i exportu; nejsme nakloněni tomu, co některé konkureční firmy dělají, totiž vyvážet pod naší značkou cokoliv.

Na čem je v dnešní době dále založený úspěch Madety na trhu a hlavně na čem musí firma stále pracovat, aby si své postavení udržela?

Je to její tradice, jsou to lidé, kteří Madetou žijí a jsou na ni hrdí. Důležitá je rovněž skutečnost, že Madeta odolala zahraničním firmám, které ji chtěly koupit. Nadále tedy zůstává českou mlékárnou a nesnaží se podbízet zákazníkům nízkými cenami svých výrobků na úkor jejich kvality a chuti. To vše je pro úspěch Madety velmi důležité.

Kam se podle vás bude v následujících letech mlékárenský průmysl ubírat, sledujete ve vašem oboru nějaké trendy?

Z hlediska denního příjmu a objemu výroby budou fungovat velcí producenti, kteří například místo sto tisíc jogurtů denně vyrobí sto osmdesát tisíc, tím pádem jejich cena bude nižší a kvalita vyšší. Řetězce už svou kvalitativní zkázu udělaly a zákazník začíná hledat poctivé výrobky. Čili i malí producenti se specializovanými výrobními programy, například na malé a ručně dělané sýry, budou mít úspěch. Tudy, domnívám se, povede cesta.

A jaké plány má Madeta pro letošní rok?

Měli jsme naplánovanou další koncentraci výroby a restrukturalizaci firmy. Byla ukončena výroba v závodě Prachatice, prodali jsme zbytná aktiva a výrobu přesunuli do závodu v Plané nad Lužnicí a Jindřichova Hradce. Už dříve skončila také výroba ve Strakonicích, kde jsme zbytná aktiva pronajali. V současné době se připravujeme na výstavbu další haly v Plané nad Lužnicí, kam bude přesunuta výroba ze závodu Řípec. Dále dokončujeme některé výrobní prostory pro další užití v Jindřichově Hradci. To je pro letošní rok zhruba vše.

Jedním z faktorů spokojenosti a loajality zaměstnanců jsou různé benefity a sociální programy. Vy jste se v tomto směru spojili s OVB, a to prostřednictvím pana Michala Krčmáře a jeho oblastního ředitele Davida Myslila. Spolupráce se naplno rozvinula v roce 2010, respektive 2011. Čím vás OVB přesvědčila, že je pro Madetu tím nejlepším partnerem?

Především svou profesionalitou a individuálním přístupem. Zavádění životního pojištění se u řady zaměstnanců setkávalo s nedůvěrou, která pramenila z nedostatku informací. Měli jsme předchozí zkušenost s finančním poradenstvím, kdy plošné zavedení životního pojištění ztroskotalo právě na nedostatečné informovanosti zaměstnanců. Finanční poradci OVB dokázali vysvětlit výhody, které lidem tento finanční produkt přinese.

Pokud byste měl zrekapitulovat fázi, kdy OVB šila Madetě sociální program na míru, jaké z vašeho hlediska zásadní kroky byste vyzdvihl?

Chtěl bych vyzdvihnout zejména kompletní servis, který společnost OVB našim zaměstnancům nabídla. Nešlo pouze o sjednání životního a penzijního pojištění, ale o komplexní poradentství v oblasti financí. Za akciovou společnost jako celek hodnotím spolupráci s OVB jako velmi dobrou. Ani od jednotlivých zaměstnanců nebyly zaznamenány žádné stížnosti. V případě jakýchkoli požadavků jsou reakce na naše potřeby vždy pružné. Myslím, že celý projekt plošného zavedení životního pojištění proběhl v Madetě hladce, což považuji za úctyhodné zejména vzhledem k počtu realizovaných smluv, jichž bylo zhruba jedenáct set.

Sociální program má nyní jasně stanovená pravidla – například do něj může vstoupit jen zaměstnanec na plný úvazek po prvním odpracovaném roce, má na výběr ze dvou produktů životního pojištění, zaměstnancům, kteří mají méně než 5 let do odchodu do důchodu dáváte příspěvek do penzijního připojištění, hradíte zaměstnancům běžné pojistné ve výši 500 korun měsíčně a formou mimořádného pojistného vyplácíte zaměstnancům roční odměny, při ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnanci doplácíte běžné pojistné do doby 2 let. Jakým způsobem tyto benefity zasáhly do celkového systému odměňování zaměstnanců ve firmě?

V návaznosti na zavedení životního pojištění byl v podstatě restrukturalizován celý systém odměn vázaný například na pracovní a životní výročí a tyto prostředky byly spolu s dalšími alokovány do příspěvků na životní pojištění. Na životní pojištění byla navázána i výplata roční motivační odměny, která má formu mimořádného vkladu. Při zavádění byla zohledněna hlavně snaha o co největší pozitivní dopad pro zaměstnance. Proto právě i zmiňovaná garance doplacení prvních dvou let trvání smlouvy v případě organizačních změn ve společnosti a možnost navýšeného příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců s brzkým nárokem na starobní důchod.

Můžete, pro jasnější představu, sociální program realizovaný s OVB vřadit do kontextu celkové péče o zaměstnance a popsat jeho místo v ní?

Naším cílem je v první řadě poskytnout zaměstnancům zázemí silné a stabilní společnosti, jistotu pracovního místa a sounáležitost s našimi produkty. Co se týče finančních benefitů, které zaměstnancům poskytujeme k základní mzdě, patří sociální program životního pojištění spolu s příspěvky do soukromého penzijního připojištění k nejvýznamnějším. Když pomineme daňové výhody, bereme systém životního pojištění i jako určitou formu pojistné ochrany našich zaměstnanců.

Vidíte nějaké oblasti, kde je potenciál pro další zlepšení spolupráce nebo její další rozvoj? Máte pro nejbližší období nějaké konkrétní plány?

Ke spolupráci samotné výhrady nemám. Při zavádění programu bylo avizováno, že kromě životního pojištění budeme našim zaměstnancům ve spolupráci s OVB nabízet i další pojistné produkty za výhodnějších podmínek. Například povinné ručení nebo pojištění domácnosti. Právě v tom vidím možnou cestu spolupráce do budoucna.

Mají produkty jako životní nebo penzijní při/pojištění místo i ve vašem osobním finančním plánování a zajištění budoucnosti?

Nechal jsem si poradit od odborníků a některé produkty využívám.

S finančním řízením a plánováním máte obrovské zkušenosti – lze z nich vydestilovat několik zásadních rad užitečných pro zacházení s financemi nejen v podnikatelském prostředí, ale i v oblasti privátních financí?

Zejména se soustředit na volby a dát hlasy takovým lidem, kteří se budou po celou dobu trvání svého mandátu chovat zodpovědně.

Na privátní téma hned navážu – pokud odejdete z práce domů, při jaké typické činnosti si vás můžeme představit, čemu nebo komu svůj volný čas věnujete?

Věnuju se chalupě, zahradě, našemu zlatému retrívrovi a rád si s manželkou a přáteli vyjedu na kolech.

Pokud byste měl na závěr doporučit tři výrobky Madety, které vy sám máte rád, které by to byly a proč?

Jenom tři? Z téměř dvou set padesáti druhů výrobků se vybírá těžko, ale dobrá. Mám rád Lipánek, ze sýrů náš romadur, nivu nebo Tylžský sýr, naše Jihočeské máslo… A vida, stejně jsem vyjmenoval víc než tři.

Text: Jana Bohutínská

související témata