OVB Journal

Přehled > Články > ADS: nejenom podpora a komunikace procesů, ale také lidé…

ADS: nejenom podpora a komunikace procesů, ale také lidé…

Žijeme v období informační společnosti. Současné informační technologie, jejichž základ tvoří softwarově řízené mikropočítače, pronikly do většiny oborů lidské činnosti a zcela změnily jejich charakter. Umožnily vznik informační společnosti. Potenciál informačních technologií nabízí jejich využití ve zcela nových oborech a odvětvích.

Došlo k informační explozi, která způsobila nebývalé informační přetížení. Lidé jsou zavaleni zprávami a informacemi různého charakteru. Většina činností je v současnosti svým způsobem také činnostmi informačními. Jejich výstupem je určitý informační obsah nebo výstup (dokument, zpráva, návrh...), který je v závislosti na postupu pracovní činnosti předán příjemci k dalšímu zpracování nebo využití. A toto se samozřejmě dotýká i oblasti, ve které podniká OVB - oblasti finančního poradenství. Množství informačních podnětů, na něž je nezbytné reagovat a jež je potřebné vyřídit, roste. Přestože mají uživatelé informací přebytek, stěžují si, že nemají ty správné. Jednou z příčin tohoto stavu je, že nemají zajištěnu dobrou informační podporu.

ADS nemá za cíl suplovat informační systémy, ale učit jejich správnému využívání, pochopení souvisejících procesů a na základě zpětné vazby od spolupracovníků vytvářet prostor pro efektivní využívání těchto nástrojů. A tady hraje velmi důležitou roli lidský faktor. Patříme do stejné rodiny OVB jako naši spolupracovníci. A protože v OVB jde hlavně o lidi, tak stejně o lidi jde i oddělení ADS. Proto bychom chtěli od příštího čísla OVB Journalu vedle aktuálních projektů probíhajících v ADS také v rámci miniseriálu blíže seznámit spolupracovníky OVB s jednotlivými členy týmu ADS. A to nejenom s jejich každodenní pracovní činností, ale také s jejich pohledem na OVB, na spolupracovníky, na život jako takový.

Malou ochutnávkou k obsahu tohoto miniseriálu mohou být životní motta jednotlivých členů týmu ADS.

 

  • Petr Meliš, manažer úseku ADS: „Chce to umět vydržet, nevzdat se. A cvičit stejnou věc pořád dokola, desetkrát, stokrát, tisíckrát, dokud každý pohyb nepřejde do krve, dokud to nesedí bezpečně, pokud chceš mít aspoň trochu dobré výsledky."
  • Gábina Brožová, specialista úseku ADS: „Život chci prožít, ne přežít!"
  • Marie Černá, specialista úseku ADS: „Kdo pracuje s láskou, ten do veškeré práce vnáší poezii."
  • Ing. Ondřej Vaňura, specialista úseku ADS: „Nikdy neříkej nikdy, nevzdávej ani předem prohraný
  • Václav Bauer, KAM pro myOVB: „Nezáleží na tom, co se ti stane, ale na tom, jak to přijmeš."

Text: Petr Meliš , Foto: archiv OVB

související témata