OVB Journal

Přehled > Články > Kvalita finančního poradenství

Kvalita finančního poradenství

Finanční poradenství je prestižní, moderní a vysoce kvalifikované odvětví. Bez kvalitního poradenství zaměřeného ve prospěch klienta v dnešní době snadno přístupných informací nelze dlouhodobě uspět. Jak prosadit kvalitní poradenství? Zaměření na kvalitu poradenství je prioritou v našem podnikání. Pro úvodní příspěvek jsme požádali SSLD Ing. Miroslava Žemličku, historicky prvního zemského ředitele OVB v České republice a držitele Zvláštní ceny za dlouhodobou kvalitu poradenství.

Ing. Miroslava Žemlička

Co je hlavní náplní činnosti poradců OVB mimo budování kariéry?

Poradci OVB by měli kromě budování kariéry a výstavby strukturální firmy provádět u svých klientů finanční a subvenční analýzu, finanční poradenství a servis včetně finančního plánu exkluzivně pro klienta.

Co pro vás osobně znamená pojem finanční poradenství OVB?

Nádhernou ideu vycházející z filozofie a know-how firmy OVB, kterou se snaží úspěšně nebo i méně úspěšně konkurenční firmy kopírovat. Musím ale s lítostí přiznat spíše ústup od skutečného kvalitního finančního poradenství, dílem i ústup od kvality a produktivity, kdy začínají převažovat:

  • více jednotek při méně smlouvách
  • honba za kariérou
  • honba za poháry a požitky
  • krátkozraký pohled na činnost FP

Co pro vás osobně znamená pojem kvalitní finanční poradenství v OVB?

Kvalitní finanční poradenství v OVB pro mě znamená exkluzivně a nezávisle vést klienta od modulování jeho přání až po časově postupnou realizaci těchto přání. Maximálně uspokojit klienta a být při tom úspěšný finančně i kariérově!!

Mají spolupracovníci OVB k dispozici nějaké podpůrné nástroje, které jim pomáhají v efektivním finančním poradenství?

Ano :

a) Finanční, subvenční analýza

b) Finanční plán

c) Plán vzdělávání od R1 až po ředitele

d) Další brožury a motivační sešity

e) Motivační podklady pro recruiting a výstavbu strukturální firmy.

 

 

Jak vnímají tuto problematiku pracovníci na vedoucích pozicích, kteří vrchol kariéry OVB mají ještě před sebou?

1. Co je hlavní náplní činnosti poradců OVB mimo budování kariéry?

2. Co pro vás osobně znamená pojem kvalitní finanční poradenství v OVB?

 

Hana Hanáková

regionální ředitelka(ssLD Hana Slezáková)

1.

Mimo budování kariéry je důležitou náplní činnosti finančních poradců zpracování finanční analýzy u nových i stávajících klientů, následně zpracování finančního poradenství a nejdůležitější a časově nejdelší je servis. Tzn. aktivní péče o klienty, která dává klientovi jistotu, že „na to není sám". A že o složitost a záludnost finančních produktů, které klient využívá, se zodpovědně postará jeho rodinný přítel - finanční poradce.

2.

Klient se na mě může spolehnout. Jsem pro něj jediný „průnik" do světa financí. Nemusí nikde nic sám vyřizovat, nikam volat. Nemusí nikde sám nic zjišťovat. Pro kvalitní práci s klienty (kterých mám v současné době z původních 320 klientských rodin 55) aktivně využívám program databanka klientů, bez které bych si svoji praxi vůbec neuměla představit. Pomáhá mi odhalit mezery v klientově portfoliu, hlídá mi termíny u všech smluv, narozeniny klientů... Díky používání tohoto programu je moje práce opravdu profesionální činností a ne jen nahodilým uzavíráním smluv.

Mgr. Hana Horká

oblastní ředitelka(LD Miloslav Horký)

1.

Každý začínající poradce musí absolvovat jednotný systém vzdělávání tak, jak jej máme nastaven v celém našem zemském ředitelství. Naše práce je o informacích, proto se poradce musí naučit s těmito informacemi pracovat. Povinností poradce je chodit co nejčastěji do kanceláří, aby byl v kontaktu se svým vedoucím a s ostatními úspěšnými poradci. V kancelářích musí probíhat další vzdělávací semináře a workshopy, kde se poradce neustále vzdělává. Hlavní jeho činnost ale spočívá v práci v terénu u klientů. Aby byl úspěšný, musí se v praxi naučit správně s lidmi okolo sebe komunikovat, umět aktivně naslouchat, nebát se, pracovat na sobě a neustále překonávat svoje hranice. Musí se stát odborníkem ve svém oboru.

2.

Nezávislé finanční poradenství, tak jak jej máme nastavené v OVB, je něco jako mercedes mezi auty. Na naší práci musí vždy profitovat klient. Pokud ten bude s naší prací spokojen, bude se vždy obracet pouze na svého poradce a nebude vyhledávat nikoho jiného. Finanční portfolio pro klienta musí být nastaveno tak, aby v každém časovém okamžiku řešilo jeho finanční situaci v současnosti i do budoucna. Toto vše souvisí s poskytováním kvalitního dlouhodobého, pravidelného servisu našim klientům. Jen tak se klienti přesvědčí o tom, že naplňujeme to, co jsme jim slibovali na začátku naší spolupráce: „Máte od nás zajištěn bezplatný celoživotní servis a budeme vás provázet celým vaším finančním životem."

Eva Jindrová

regionální ředitelka(LD Miloslav Horký)

1.

Finanční poradenství, zpracování komplexní finanční analýzy, nezávislé, bezplatné poradenství a doživotní servis.

2.

Dobře zpracovaná finanční analýza a poradenství, díky kterým získá klient všechny výhody finančního trhu, exkluzivitu, profit a spokojenost.

Ing. BL Martin Otto

oblastní vedoucí(LD Pavel Horák)

1.

Činnost poradce mimo budování kariéry je dle mého názoru vytvářením kvalitního finančního plánu pro klienty a následným servisem neboli pravidelnou péčí. Klienti by měli být pyšní na to, že mají svého finančního odborníka. Měli by se jím chlubit. Aby tomu tak bylo, je potřeba být vzorným finančním poradcem. Vezmu-li to z praxe, vzdělání a komplexnost poradenství je základ. Člověk by se měl zamilovat do kontinuálního vzdělávání v oblasti produktů, zákonů a rozvoje osobnosti. Správný finanční lékař - poradce by měl klientům naslouchat a při sestavování finančního portfolia myslet dlouhodobě na zvýšení životní úrovně klientů. Rozvíjení osobnosti a budování postoje zvyšuje poradcovu jedinečnost.

2.

Čím dál víc oceňuji nezávislost naší firmy. Máme možnost individuálně sestavit klientům finanční portfolio z téměř 2000 produktů od největších finančních institucí. Již od počátku, kdy jsem byl na pozici reprezentanta, byl ve mně vytvářen správný postoj - na prvním místě kvalita poradenství. Naše práce je vlastně práce lékaře, kde klient - pacient - pozná až po čase kvalitu. Zpočátku musí klient svému finančnímu poradci věřit. Dnes se mohu těšit na každý servis s klienty a kvalita poradenství se vyplatila. Kvalita pro mě znamená být vzdělaný v oboru a díky tomu podávat dlouhodobě správné rady a informace. Díky tomu zvyšuji klientům životní úroveň a finanční povědomí. Vím, že se moji klienti na mne mohou stoprocentně spolehnout. Pojem kvalitní finanční poradenství v OVB? Jedná se o budování postoje v rámci jednotlivce i celého týmu. Poradce musí sám vyhledávat nekončící vzdělávání. Musí sledovat trendy, zákony, produkty, účastnit se školení, sledovat média. Kvalita je základem dobrého servisu a tím i důvěrného vztahu mezi poradcem a klientem. Tento vztah odráží kladné reference dalším potenciálním klientům, a je tak zaručen úspěch. Jsem rád, že jsem v ředitelství a firmě, kde si na kvalitě zakládáme.

Text: Mgr. Jaroslava Matoušková , Foto: Archiv OVB

související témata