OVB Journal

Přehled > Články > Jak na kvalitní nábor

Jak na kvalitní nábor

Získávání nových spolupracovníků, jejich vzdělávání a vedení patří k základním dovednostem každého, kdo si chce u OVB vybudovat úspěšnou kariéru a vytvořit fungující tým zabývající se finančním poradenstvím. Třem oblastním vedoucím ze zemského ředitelství Pavla Slezáka jsme položili následující otázky týkající se jejich osobních zkušeností.

1. Proč vnímáte nábor spolupracovníků jako prioritu a jaká forma oslovení je podle vás nejefektivnější?

2. Jak dosahujete toho, že se počáteční nadšení přetaví ve skutečné budování kariéry, a co byste doporučili kolegům?

 

ING. Václav Bláha oblastní vedoucí (LD Pavel Slezák)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. To nejkrásnější, co nám dovoluje karierplan naší společnosti, je budování vlastního týmu spolupracovníků. Pracujeme ve společnosti, která učí konkurenci a která je špičkou na trhu. A není nic krásnějšího než dát možnost účastnit se tohoto podnikání dalším, a získat tak na finančním trhu větší podíl. Budování vlastního týmu je cestou, jak se stát úspěšným a finančně nezávislým. Nejefektivnějším způsobem získání nového spolupracovníka je dle mého názoru osobní oslovení nejlépe v okruhu kamarádů a známých. Oslovení člověka, se kterým chci pracovat a bojovat o společný úspěch. Téměř všichni moji přímí spolupracovníci jsou moji dlouholetí kamarádi a známí, jsou to lidé, na které se mohu spolehnout.

2. Tak především, důležité jsou činy, a nikoli řeči. Důležitá je společná usilovná práce a vytrvalost. Budování kariéry musí být naším společným cílem, nemůže to chtít jen jeden. A pokud se spolupracovník opravdu rozhodne pro kariéru, pak já musím být ten, který ve všem maximálně pomůže, tj. udělám úvodní rozhovory s uchazeči, pomáhám konzultovat a vzdělávat, trénuji analýzy, tvořím poradenství. Spolupracovník samozřejmě musí být při tom a postupně se učit.

 

Petr Matějíček oblastní vedoucí (LD Pavel Slezák)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Myslím, že odpověď je jednoduchá. Pro každého podnikatele je přece důležitý růst jeho firmy. Znamená to větší jistotu do budoucna. Náborem nabízíme pracovní uplatnění, a tím dáváme lidem příležitost zlepšit si svou životní úroveň. Navíc mě budování týmu baví a nejlepší odměnou jsou pro mě úspěchy mých spolupracovníků. Za nejefektivnější formu náboru považuji osobní oslovení mířící do řad klientů, kteří si již vyzkoušeli, jak naše práce funguje, a už je zde vytvořený nějaký vztah. Vztahy totiž hrají důležitou roli.

2. Ano, nadšení je jedna z věcí, které hodně přispívají k prvotním úspěchům. Pokud je neudržíme, musíme najít něco jiného, podstatnějšího, kvůli čemu stojí za to podnikat. Každý spolupracovník by měl vědět, PROČ podnikat. Pro budování kariéry je neméně důležité mít vlastní cíle a vize, protože bez vnitřní motivace lze těžko překonávat počáteční neúspěchy. A pak tu jsou opět ty vztahy. Dlouhodobě s vámi bude spolupracovat ten, s nímž máte nějakou vazbu. Takže mé doporučení je věnovat se těm, kdo s vámi chtějí podnikat.

 

Pavel Molnár oblastní vedoucí (LD Pavel Slezák)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Na začátku bych rád nahradil výraz „nábor" výrazem „rekrutink", který je v našem ředitelství používanější a lépe vystihuje celou tuto činnost. Rekrutink u mě v týmu je nedílnou součástí naší každodenní práce. Pokud chceme, aby se na trhu zvyšovala kvalita poskytovaných služeb finančních poradců, je nutné, aby rostla i kvalita jednotlivých finančních poradců v mém týmu. Je to zodpovědná a náročná profese a zdaleka ne každý spolupracovník je připraven a ochoten vložit do práce dostatečnou energii a úsilí, aby se stal tím nejlepším. Proto je nutné dělat rekrutink neustále! Při výběru lidí do svého týmu preferuji osobní kontakt směrovaný do blízkého okolí či zajímavé reference od přátel nebo klientů.

2. Nadšení je pro tuto práci velice důležité, jelikož na počátku spolupracovník nevidí konkrétní výsledky své práce. Také často bojuje s myšlenkami, zda dělá správnou věc, které vlastně ani tolik nerozumí. Na začátku je tedy nutná naprostá důvěra ve svého vedoucího, který má za úkol co nejdříve zajistit reálnou a hlavně pozitivní zkušenost začínajícího spolupracovníka. Toho dosahujeme kvalitním vzdělávacím systémem a také každodenní prací se svým vedoucím. Na začátku je nutné opravdu tvrdě pracovat, a když si myslíte, že máte hotovo, je to jen další znamení toho, že máte v práci pokračovat.

Text: Petr Meliš , Foto: Archiv

související témata