OVB Journal

Přehled > Články > Akcie OVB Holding byly zařazeny na index SDAX

Akcie OVB Holding byly zařazeny na index SDAX

Frankfurtská burza se 4. června rozhodla do svého indexu SDAX zařadit akcie holdingu OVB. Ty byly na index zařazeny s účinností od 22. června společně s akciemi společnosti Tipp24 a nahradily vyřazené firmy Escada a Vivacon, které kritéria indexu již nesplňovaly.

Tři roky po vstupu na Frankfurtskou burzu se tak holding OVB zařadil do prestižní společnosti 50 firem uvedených na tomto indexu.

Zařazení OVB na index SDAX je zhodnocením několikaleté práce. Michael Frahnert, CEO OVB Holding, k tomu uvedl: „Akcie OVB si od IPO (první uvedení na burzu) vedly velmi dobře. Těší mě, že se tato skutečnost potvrdila nynějším zařazením na index SDAX. Bude to mít bezpochyby pozitivní vliv na prestiž značky OVB a v důsledku i na její atraktivitu pro investory. Věřím, že zařazení na index SDAX bude impulsem k dalšímu růstu ceny a obchodovatelnosti akcií OVB."

SDAX (celý název Small-Cap-DAX) je německý akciový index, který od 21. června 1999 sdružuje 50 menších společností, tzv. Small Caps. Index sleduje obrat a tržní kapitalizaci firem. Přitom platí pravidlo 110/110 - neboli, že zařazeny mohou být pouze ty společnosti, které jsou listovány na burze a podle obou kritérií patří ke 110 největším dle indexu DAX. Stejná kritéria platí i pro vyloučení z indexu. Hodnocení dle zmíněných kritérií probíhá čtvrtletně, vždy začátkem března, června, září a prosince. Další aktualizace indexu je plánována na 3. září tohoto roku.

Text: Jaroslava Matoušková

související témata