OVB Journal

Přehled > Články > Spořit s životním pojištěním? Proč ano, a proč ne

Spořit s životním pojištěním? Proč ano, a proč ne

Investiční životní pojištění, důchodové životní pojištění, kapitálové životní pojištění… produkty, které jdou na odbyt, produkty, které chtějí pojišťovny prodávat. A za jejich prodej dobře platí. I argumentů pro jejich výhodnost pro klienta je celá řada. Některé z nich jsou ale spíše mýty než realita.

Spořit s životním pojištěnímKaždý finanční produkt si najde své klienty. Jsou tací, pro které je vhodná kombinace podílových fondů a rizikového životního pojištění, jsou ale i jiní, pro které je investiční životní pojištění jedinou správnou volbou. Vždy záleží na konkrétním člověku a posouzení jeho potřeb, přání a možností.

Rezervotvorná životní pojištění (IŽP, KŽP, DP apod.) ovšem nejsou samospasitelné produkty. I z diskusí mezi zkušenými finančními poradci vyplývá, že jsou mnohdy prodávány nevhodně. Motivem „nadužívání" rezervotvorných pojistek je jejich jednoduchost jak pro klienta, tak pro finančního poradce. A samozřejmě provize.

Motivů k prodeji rezervotvorných pojištění, nyní nejčastěji investičních životních pojištění, neboť technická úroková míra na úrovni max. 2,4 % není pro kapitálové životní pojištění zajímavá, je hned několik a každý má své opodstatnění pro určitý typ klientů.

Pojistka proti exekutorovi

Investiční životní pojištění se zejména movitějším klientům prodává jako jedna z pojistek proti exekutorovi. Investice v životním pojištění je v majetku pojišťovny, a tak na ni nelze dosáhnout exekučním příkazem na pojištěného, který platí pouze pojistné. Zabavit investované prostředky exekutor nemůže. Pojištěný a „jeho" peníze ovšem zcela ochráněny nejsou. Exekutor může „zabavit" pohledávku, kterou má pojištěný vůči pojišťovně. V době, kdy by měl klient od pojišťovny obdržet zhodnocené prostředky, bude vyplacen věřitel. Exekutor ani věřitel nemohou pojišťovně nařídit, aby naspořenou částku vyplatila dříve, než je sjednáno ve smlouvě mezi dlužníkem a pojišťovnou. Musí si tedy počkat. A rezervotvorné životní pojištění bývá uzavíráno zpravidla na desítky let. Pokud jiný majetek povinného postačuje na uhrazení dluhu, k exekuci životního pojištění nedojde. Je mnohem snazší a časově méně náročné zabavit peníze na účtech, prodat podílové listy nebo zpeněžit nemovitost. V takovém případě životní pojištění před exekucí „ochrání". Nestačí-li ale prostředky na uspokojení závazků povinného, exekutor i věřitel si počkají. Je lépe peníze získat později než vůbec. A v době výplaty přijde klient zkrátka. Z pohledu exekuce pro klienta tak není významný rozdíl mezi uložením peněz v životním pojištěním a v jiných (nejen) finančních produktech.

Pojistka proti exekutorovi

Investiční životní pojištění se zejména movitějším klientům prodává jako jedna z pojistek proti exekutorovi. Investice v životním pojištění je v majetku pojišťovny, a tak na ni nelze dosáhnout exekučním příkazem na pojištěného, který platí pouze pojistné. Zabavit investované prostředky exekutor nemůže. Pojištěný a „jeho" peníze ovšem zcela ochráněny nejsou. Exekutor může „zabavit" pohledávku, kterou má pojištěný vůči pojišťovně. V době, kdy by měl klient od pojišťovny obdržet zhodnocené prostředky, bude vyplacen věřitel.

Exekutor ani věřitel nemohou pojišťovně nařídit, aby naspořenou částku vyplatila dříve, než je sjednáno ve smlouvě mezi dlužníkem a pojišťovnou. Musí si tedy počkat. A rezervotvorné životní pojištění bývá uzavíráno zpravidla na desítky let. Pokud jiný majetek povinného postačuje na uhrazení dluhu, k exekuci životního pojištění nedojde. Je mnohem snazší a časově méně náročné zabavit peníze na účtech, prodat podílové listy nebo zpeněžit nemovitost. V takovém případě životní pojištění před exekucí „ochrání".

Nestačí-li ale prostředky na uspokojení závazků povinného, exekutor i věřitel si počkají. Je lépe peníze získat později než vůbec. A v době výplaty přijde klient zkrátka. Z pohledu exekuce pro klienta tak není významný rozdíl mezi uložením peněz v životním pojištěním a v jiných (nejen) finančních produktech.

Exekutor se ale může k penězům ze životního pojištění dostat ještě snáz - při výpovědi smlouvy ze strany pojišťovny pro neplacení pojistného. A má poměrně účinné prostředky, jak neplacení pojistného docílit. Stačí zablokovat bankovní účty a další majetek povinného, exekuovat mzdu, z níž musí ponechat pouze životní minimum, a pravidelně dlužníka navštěvovat (a zabavovat případnou hotovost, která přesahuje tisíc korun, na niž nesmí ze zákona sáhnout). Nadějí pro dlužníka jsou pak už jen přátelé či rodina, kteří za něj budou pojistné na životní pojištění platit.

Pojistka proti jistotě aneb daňové odpočty

Říká se, že jedinou jistotou jsou smrt a daně. Kdo by ale nechtěl svou daňovou povinnost snížit? A lze to tak snadno! Stačí si uzavřít správnou pojistku, a pak už jen každý rok od základu daně odečítat 12 tisíc Kč. Na daních lze ušetřit... ale kolik?

Ještě v loňském roce úspora na daních při maximálním možném využití úlev životního pojištění činila od 1440 Kč pro daňové poplatníky zdaňující v nejnižším daňovém pásmu do 3840 Kč pro lidi s příjmy v nejvyšším daňovém pásmu. Daňová reforma pro naprostou většinu lidí snížila daňovou zátěž daně z příjmů, ovšem snížila i výhodnost životního pojištění. (Jinou otázkou je celkové zvýšení daňové zátěže zvýšením snížené sazby daně z přidané hodnoty).

Sjednocením daňové sazby na 15 % bude v letošním roce úspora ze životního pojištění při splnění zákonných podmínek, zejména trvání smlouvy minimálně 60 měsíců do věku pojištěného alespoň 60 let, činit 1800 Kč bez rozdílu příjmů. Zejména pro lidi s vyššími příjmy se jedná o snížení výhodnosti životního pojištění o více než 2000 Kč. A v příštím roce bude ještě méně výhodné. Od roku 2009 by měla být sazba daně z příjmů fyzických osob snížena na 12,5 %. Pro životní pojištění to znamená snížení úspory na dani oproti letošnímu roku o dalších 300 Kč na 1500 Kč.

Tolik aktuální čísla. V horizontu 20 či 30 let, na jaký je rezervotvorné pojištění zpravidla uzavíráno, se lze jen dohadovat, zda daně vzrostou, nebo klesnou a zda bude daňové zvýhodnění životního pojištění zachováno. V každém případě v dlouhodobém horizontu hrají mnohem významnější roli výnosy z výnosů než samotné daňové zvýhodnění.

Pojistka proti sobě samým...

Nikoli nepodstatným argumentem ve prospěch rezervotvorných životních pojištění je, že jsou jakousi pojistkou klienta vůči jemu samému a jeho momentálním touhám a přáním. Zatímco prostředky na majetkových účtech podílových fondů jsou dostupné v průběhu tří pracovních dnů, životní pojištění tak snadno dosažitelné není. Lidé jsou „nuceni" spořit kupříkladu na stáří a nemohou lehce podlehnout reklamnímu masírování, že potřebují právě teď nový vůz.

Investici do investičního životního pojištění lze zpravidla levněji nahradit kombinací rizikového životního pojištění a pravidelnou investicí do podílových fondů. To ovšem vyžaduje klientovu disciplínu. Především musí nastavit a nesmí zrušit trvalý příkaz k převodu stanovené částky do podílového fondu. Do podílového fondu peníze buď přitečou a investují se, nebo nepřitečou a neinvestují se. Pokud klient zapomene či z jiného důvodu nepošle peníze na životní pojištění, je pojišťovnou vyzván k nápravě. Pokud pojistné, jehož součástí je i investiční či spořicí část, neuhradí, je smlouva vypovězena.

Finanční poradci mnohdy životní pojištění prodávají s tím, že by sice klient mohl v jiných produktech vydělat při stejné rizikovosti více, ale jen v případě, že by si udržel disciplínu. Pro řadu klientů je spoření na stáří v rezervotvorných životních pojistkách optimální pod heslem „lepší něco než nic". Je ale dobré vědět, kolik to „něco" skutečně stojí.

...za jakou cenu?

Nic není zadarmo. Otázkou je, zda cena odpovídá přínosu. U rezervotvorných pojištění bývá navíc umně skryta a klient (a mnohdy ani finanční poradce) nemá příliš možností, jak ji získat, natož porovnat s ostatními produkty. Když už se k poplatkům dostane, zjistí, že pomalu každá pojišťovna je tvoří u každého produktu jiným způsobem, a tak je jejich porovnání téměř nemožné.

Instrumentem na porovnání investičních nástrojů, včetně životních pojištění, by se mohl stát ukazatel TANK (typická nákladovost konstrukce) z dílny Víta Kalvody a Romana Stuchlíka. TANK ukazuje veškeré náklady libovolných investičních produktů v porovnání s výkonností trhu za určitý čas (např. TANK30 za 30 let). Ukazatel je vhodný zejména k porovnání dlouhodobých investic. Naopak neodhalí výhody jednotlivých rizikových pojistek prodávaných v rámci rezervotvorných pojištění.

V porovnání ukazatelem TANK30 vychází investiční životní pojištění neslavně. Zatímco nákladovost u podílových fondů se pohybuje kolem 20 %, náklady investičních životních pojištění jsou v rozmezí 30 %-55 %. To znamená, že pokud by hodnota investice podle akciového indexu vzrostla o 1 milion Kč, s podílovým fondem by klient získal přibližně 800 tisíc Kč a s investičním životním pojištěním od 450 tisíc Kč do 700 tisíc Kč. Trochu drahé „něco", které má být lepší než „nic".

Dalším možným ukazatelem nákladovosti je PER. Ten ovšem neumí počítat s poplatky za správu investice a ukazuje „jen" náklady na pořízení produktu. Vychází-li PER rovno kupříkladu 15 %, znamená to, že 15 % zaplaceného pojistného je určeno na pokrytí nákladů. Náklady na správu investice jsou patrné v jiném ukazateli - TER. Oba ukazatele - TER a PER lze zkombinovat do jediného T+PER. Oba přístupy (TANK a PER) mají své klady a zápory. Nyní procházejí syntézou, jejímž výsledkem by měl být optimální způsob zhodnocení nákladovosti (nejen) životních pojištění.

Produktové listy

Projekt, jehož cílem je zpřehlednění finančních produktů nabízených finančními institucemi v České republice, to jsou produktové listy. Každý produkt bude mít vlastní produktový a cenový list o velikosti jedné strany. Informace o produktech na produktových listech budou sice zjednodušené, ale klientům poskytnou základní představu o nabídce a vodítko ke srovnání různých finančních produktů.

Životní pojištění má svůj produktový list již vytvořený, tzv. Pojištění osob. Na jedné straně o velikosti A4 lze získat informaci o konkrétním produktu životního pojištění od pojistných částek a možností připojištění přes stručný a přehledný popis jednotlivých částí produktu (např. pojištění hospitalizace či závažných onemocnění) až po popis systému poplatků.

Poplatky jsou uvedeny na samostatném Cenovém listu. Protože se ale systém poplatků mezi pojišťovnami významně liší, jsou ceny demonstrovány na standardizovaných modelových příkladech.

Rezervotvorné životní pojištění... pro koho?

Vzory

Vzory produktových a cenových listů lze stáhnout z internetových stránek www.produktovelisty.cz, kde se lze zapojit též do diskuse a připomínkování připravovaných produktových listů.

Pro jakého klienta je tedy rezervotvorné životní pojištění vhodné? Daňové úspory ztrácejí na významu a proti exekuci pojistka nestačí. Zbývají lidé, kteří se chtějí rezervotvorným pojištěním zabezpečit proti sobě a svým rozmarům... a jsou ochotni za to zaplatit.

Nesmíme ovšem zapomenout na lidi hledající specifické rizikové pojištění. V některých případech mohou najít odpovídající pojistku buď pouze, nebo levněji v kombinaci s investicí.

Text: Petr Zámečník , Foto: Isifa

související témata