OVB Journal

Přehled > Články > Olga Girstlová, podnikatelka s mnoha oceněními

Olga Girstlová, podnikatelka s mnoha oceněními

V podnikatelských kruzích není třeba jméno Olgy Girstlové dlouze představovat. Úspěšná podnikatelka, která v roce 1990 spoluzakládala rodinnou telekomunikační společnost Gi-Ty, je také držitelkou několika ocenění, z nichž mezi ty nejzajímavější můžeme vypíchnout titul „Vedoucí podnikatelka světa“, kterou dostala v roce 1999 v Monaku, či trofej Křišťálové srdce za etiku v podnikání. Olga Girstlová byla rovněž hostem manažerské „D“ Konference.

Rodačka ze zlína, tehdejšího Gottwaldova, je na svůj původ velmi hrdá a sama podotýká, že místo narození ji v mládí velmi poznamenalo. Velká část její rodiny pracovala v Baťových závodech, a právě jeden z celosvětově historicky nejuznávanějších podnikatelů byl a stále je jejím vzorem.

Po vystudování Vysokého učení technického, Fakulty elektro, v Brně přišla událost, která nejen Olze Girstlové, ale i spoustě dalších změnila životy. Pád Železné opony uvolnil trh a umožnil začít podnikat. Sama Girstlová k tomu říká: „Firmu jsme spolu s manželem a mým otcem založili hned první den, kdy to v tehdejším Československu bylo možné – tedy 1. Května 1990. Byli jsme tak natěšení, že jsme z poslanecké sněmovny tahali první dokumenty, abychom mohli společnost založit. A protože každá firma je jako živý organismus, který je postavený hlavně na lidech, hned v začátcích jsme začali spolupracovat s mými dalšími spolužáky z Brna a stali jsme se jednou z prvních firem, která u nás začala podnikat v oblasti komunikačních systémů v IT.

Později si udělala doktorát v oboru Managment a ekonomie. Na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a začala uplatňovat principy řízení soustavy Baťa ve společnosti. Firma začala poskytovat své služby v oblasti přenosu dat prakticky vzápětí a hned od svého startu začala velmi dynamicky růst, však už v roce 1992 zakládali dceřinou společnost na Slovensku. Sama spoluzakladatelka to připisuje tomu, že celá firma táhla za jeden provaz s jasným cílem a vizemi. I díky tomu byly založeny dceřiné společnosti či obchodní zastoupení také v Bulharsku, Rumunsku a Řecku.

Velkou zásluhu na tomto pokroku měl také na svou dobu netradiční způsob práce se zaměstnanci, který vycházelz poznatků Tomáše a Jana Antonína Baťových. Vycházel z jednoduché rovnice, kde šťastný zaměstnanec je nejen loajální, ale také výkonný. V rámci práce se zaměstnanci vymyslela také psychodiagnostiku pro nábor lidí na manažerské pozice, protože jak sama říká: dobrý manažer se musí umět vcítit do svých podřízených a empatie je tou nejdůležitější vlastností na vyšších pozicích. Mimo jiné ale rovněž začala s metrikou, jak se který zaměstnanec firmě „vyplatí“. „Když dám příklad, tak jsme si zjišťovali, kolik stojí vyškolit špičkového IT odborníka. Je to neuvěřitelných 500 000 korun, které do něj firma musí vložit – a to ať už do školení či nákupu vybavení,“ říká Olga Girstlová a pokračuje, „investice do tohoto člověka se pak vrací různými způsoby, například produktivitou jeho práce, školením dalších nových zaměstnanců a tak podobně.“ Tímto měřením efektivity zaměstnanců formou znalostních účtů, které jasně ukazovaly stranu investice do zaměstnance a jeho další přínos pro podnik po uplatnění jeho nových poznatků, které díky tomu získal, si firma zachovávala vysokou kvalitu a schopnost inovací, a i když v roce 1999 neuspěla v tendru o to stát se třetím operátorem na českém trhu, tak v tomto období firma pracovala s téměř až miliardovým obratem.

V Gi-Ty pak Olga Girstlová působila ještě dalších 10 let – až do roku 2009, kdy se se svými společníky rozhodli firmu prodat. Sama k tomuto rozhodnutí říká: „Cítila jsem vnitřní potřebu jít dál, posunout se za nějakým novým cílem, novou vizí.“ A tu si začala naplňovat hned vzápětí. Od roku 1996 se aktivně věnovala podpoře žen v podnikání právě v  Českomoravské asociaci podnikatelek a manažerek a stala se opět její prezidentkou až do roku 2016, protože jak sama zmiňuje, žen v managementu není nikdy dost, protože právě ony, jako matky, se dokáží správně empaticky vcítit do svých kolegů a podřízených, a byť se to někdy neobejde bez slz, tak ve finále udělat správné rozhodnutí.

Po zkušenosti ze 3 měsíčního studijního pobytu v USA v roce 2007, který absolvovala na prestižních amerických univerzitách na pozvání Eisenhower Fellowship Organization, založila a je stále jednatelkou firmy Flexibuild Technology, která se zaměřuje na práci s technologiemi v rámci obnovitelných zdrojů.

Od roku 2012 se věnuje konzultacím pro start-upy a také do nich investuje. V současné době má ve své péči 3 nově vznikající společnosti a uplatňuje v nich své zkušenosti, znalosti a zavádí principy spolupráce, spoluúčasti, spoluzodpovědnosti a spolupodnikání, které vycházejí z hodnot soustavy řízení Baťa. Velmi záslužnou činností je také její angažování v Nadaci ZET profesora Milana Zeleného, která mimo jiné další činnosti pořádá letní podnikatelské kempy, které sponzoruje OVB Allfinanz a o kterých se můžete dočíst v jiné části tohoto časopisu.

og

Text: Jakub Schröder , Foto: archiv O. Girstlové

související témata