OVB Journal

Přehled > Články > ADS: Bouráme zažité bariéry na centrále OVB

ADS: Bouráme zažité bariéry na centrále OVB

Rok se s rokem sešel a máme tady nový OVB Journal pro rok 2018, v tom minulém se vám „nové“ ADS, ale dnes již raději říkejme oddělení podpory prodeje a vzdělávání, které se rozšířilo také o personální oddělení pro spolupracovníky, nejen představilo osobně, ale také v krátkém sledu nastínilo své představy a vize.

Pojďme si v krátkosti shrnout, co jsme pro spolupracovníky v minulém roce připravili…

Na začátku loňského roku jsme si začali pohrávat s myšlenkou mimořádné bonifikace a rekrutingové soutěže, kterou mnozí ze spolupracovníků označovali jako nejlepší za posledních 20 let.

V rychlém sledu následovaly první srovnávače, na kterých tvrdě pracovali kolegové z analytického centrav Brně ve spolupráci s oddělením ADS a také s vybranými spolupracovníky. Nejen díky Borisi Novotnému, ale také Mirkovi Stejskalovi a Hance Fojtové tady v tuto chvíli máme atraktivní a pravidelně aktualizované nástroje pro hypotékyúvěry z SS, ŽP, NŽP a také sociální zabezpečení. K tomu je nutné započíst také náročnou agendu k certifikaci pro spotřebitelské úvěry, kde jsmek dnešnímu dni na čísle 1380 spolupracovníků

A do 30. 11. 2018, kdy končí legislativní termín pro přechodné období, počítáme s minimálně dalšími 500 spolupracovníky vyslanými na tuto certifikaci. Podpůrné materiály, jako jsou vytištěné otázky v podobě skript a nebo také základní pojmy pro spotřebitelské úvěry, jsou samozřejmostí a k dispozici na obvyklém místě. V polovině loňského roku byla spuštěna dlouhodobá bonifikace ve 3 kategoriích, jejíž administrace je vskutku náročná. Zde patří velké díky kolegům z provizního oddělení, kteří kvartál od kvartálu dělají lepší a přehlednější tabulky pro naše potřeby. Vyčistili jsme portal OVB od přebytečných a historických článků a snažili jsme se v něm zjednodušit práci.

Samostatnou kapitolou našich aktivit je organizace a veškerá administrace spojená s Netto Clubem, Velkou cestou, Gold seminářem nebo dalšími podpůrnými aktivitami organizovanými centrálou OVB s podporou holdingu. Ač se to nezdá, tak každoroční koordinace je velmi náročná, a když ji někdo podpoří zapomenutým cestovním dokladem nebo když prostě uletí letadlo na přestupu, věřte, že na ADS máme o zábavu postaráno. Na podzim jsme se společněsetkali nejen na „D“ konferenci, ale také na již čtvrtém ročníku Motivačně vzdělávacího setkání konaného ve 3 městech. Témata byla různorodá a soudě podle výsledků ankety jsme se jimi trefili do potřeb spolupracovníků. Šlo o novinky v oblasti legislativy, vzdělávání, marketingu nebo také strategie holdingu OVB 2022 či o výbornou přednášku na téma Generace X a Y.

V závěru roku nám legislativa umožnila absolvovat rovnocennou zkoušku z investic dle novely zákona, a tak jsme během několika málo dnů zorganizovali termíny přípravných seminářů s následnou certifikací, napsali podpůrné materiály a slovníky, aby cesta za tak náročnou certifikací byla pro vás co nejpříjemnější. Výsledkem této bleskové akce je 489 spolupracovníků certifikovaných dle novely zákona.

Ke konci roku jsme nejen centrálně organizovali investice, ale také jsme začali organizovat recertifikaci po 5 letech na DPS. K červnu tak evidujeme 289 spolupracovníků recertifikovaných na produkty DPS a další budou následovat. Samozřejmostí bylo aktualizovat, přepracovat a zveřejnit nové podpůrné materiály ke všem certifikacím, proto lze na obvyklých místech nalézt „Základní pojmy“ pro všechny 4 oblasti a také různé další pomůcky, jako například slovník bankovních a finančních pojmů, které by měly napomoci nejen úspěšnému startu nového spolupracovníka, ale také by měly být nápomocny pro jeho každodenní práci. Naše práce není jen o pomůckách, organizaci, školeních a workshopech, ale takéo komunikaci. Pokud vezmeme v potaz jen telefon – kouzelná linka ADS, které hodně pomohla nová ústředna, odbavila přes 40 000 hovorů, odpověděla na desítky tisíc e-mailů. Zároveň jsme absolvovali přes 100 školení, workshopů a seminářů přímo ve strukturách a najezdili jsme přes 110 000 kilometrů po celé ČR. K těmto číslům námnapomohly naše vyčerpávající prezentace pro školení, které zahrnují nejen aktuální problematiku, ale také orientaci v interních systémech, interaktivní prezentaci na storno rezervu a ochranné konto, představení centrály, legislativní a centrální okénko z pohledu smluvní dokumentace a mnoho dalšího. K tomu samozřejmě minimálně do konce roku patří certifikace PPZ (v loňskémroce přes 600 certifikovaných spolupracovníků), kterou provedeme kdekoliv v republice od počtu 6 přihlášených spolupracovníků na prezenční listině.

Standardem je certifikace PPZ každé pondělí v centrále OVB v Baarově ulici. Více informací lze najít na obvyklých místech, jako je Finreport nebo OVB portál.

Cílem loňského roku pro naše oddělení bylo zpestřit a zatraktivnit komunikaci, k čemuž nám sloužilo naše okénko ve Finreportu, dále pak otevřít nové dveře pro spolupracovníky pomocí specialistky na hypoteční úvěry, která připravuje školení a workshopy pro spolupracovníky na míru, připravit pomůcky a vychytávky, a hlavně být pro spolupracovníky 100% podporou pro jejich podnikání. Věříme, že jsme úkol splnili a posunuli pomyslnou laťku zase o kus výše. K tomu určitě pomohl seminář přímo v centrále OVB, který jsme interně nazvali „Chlebíčkové setkání“, kde se jednotlivá ředitelství seznamují přímo s příslušnými odděleními, získávají informace a novinky z první ruky a setkávají se v tváři v tvář s klíčovými lidmi z centrály.

 

Jak vypadá a bude vypadat rok 2018?

Rok 2018 začal zostra, administrací finále rekrutingové bonifikace. Evropské nařízení GDPR a změny procesů, dokumentů – výsledkem stovek hodin práce napříč všemi odděleními na centrále OVB bylo několik nadstandardně zpracovaných dokumentů, které slouží pro orientaci, implementaci a edukaci našich spolupracovníků. Každodenní prací je zlepšování procesů, aby byly co nejlépe uchopitelné a komfortní. K tomu jsme ve spolupráci s USF (Unie společností Finančního zprostředkování a poradenství), jejímž byla OVB členem do doby vzniku ČASF, VŠFS a ČAFP (Česká asociace finančního plánování), připravili vysoce prakticky orientovanou zkoušku s názvem MFP (Master of Financial Planning), byli jsme členy ve všech schvalovacích a řídicích výborech k této náročné profesní zkoušce a na výsledné podobě tohoto profesního titulu MFP máme vysoký podíl. Více o MFP se dozvíte na dalších stranách Journalu. Aby nebylo dost vzdělávání, rozhodli jsme se připravit nejatraktivnější nabídku na trhu z pohledu certifikací. Snažili jsme se najít partnera, který do budoucna bude schopen provádět všechny certifikace pod jednou střechou, splní naše vysoká kvalifikační kritéria, jako jsou kvalita poskytovaných služeb, prestiž v oboru, pozitivní reference, spolupráce na dalších projektech a vzdělávacích aktivitách, a v neposlední řadě s atraktivní cenou podpořenou nadstandardními podmínkami pro provádění certifikací v jednotlivých lokalitách. Výsledkem je domluvená nadstandardní spolupráce s VŠFS, kterátyto podmínky naplnila. S tímto partnerem budeme také v průběhu druhé polovin yletošního roku spouštět následné a doplňkové vzdělávací aktivity, jako je „Finanční akademie OVB“ nebo „Univerzitní vzdělávání OVB“, kde bude cílem prohloubení znalostí a dovedností nejen v oblasti investic a úvěrů. Ke konci roku máme v plánu spustit jednoduchou microsite www.vzdelanijezaklad.cz, která nahradí a obnoví původní katalog vzdělávání. Na tomto webu bude k dispozici přehledná a volně dostupná nabídka vzdělávacích aktivit pro jednotlivé kariérní stupně a ředitelství od prověřených partnerů včetně jejich upoutávek a „ukázek“ ze školení.

Věříme, že do konce tohoto roku spustíme nový e-learning úzce spojený s Finreportem. Cílem tohoto kroku má být zefektivnění a nadstandardní příprava nejen na všechny certifikace, ale také podrobný průvodce pro nové a stávající spolupracovníky z pohledu legislativy, povinných školení a seminářů. E-learning bude doplněn nejen zkušebními testy různých kategorií obtížnosti či podpůrnými materiály, ale také krátkými videi z naší produkce k příslušnému tématu.

Na tomto místě chceme poděkovat nejen všem spolupracovníkům za spolupráci, ale hlavně kolegům z jiných oddělení napříč celou centrálou OVB, bez nichž si nelze tak komplexní podporu představit.

Personální oddělení pro spolupracovníky je oddělením, které doprovází poradce po celou dobu spolupráce s OVB. Zjednodušeně řečeno, na tomto oddělení spolupráce začíná registrací nového poradce, ale také končí v případě podání výpovědi. Tedy každý spolupracovník již byl v kontaktu s referentkou personálního oddělení, a to minimálně jednou při vzniku spolupráce. Nově je toto oddělení v ještě užší spolupráci s ADS, než tomu bylo kdy dříve.

 

Co pro spolupracovníky může personální oddělení udělat?

Zpracování vstupních materiálů a odeslání potvrzené smlouvy je skutečně jen začátek. Pokud spolupracovník potřebuje aktualizovat svéosobní údaje, zaevidovat bankovní účet nebo vystavit potvrzení o spolupráci, pak kontaktuje právě personální oddělení, které dále zpracovává žádosti o povýšení, případně i posun spolupracovníků v kariérním stupni směrem dolů a v neposlední řadě kontroluje a odesílá na Českou národní banku registrace podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, vázaného zástupce i rozšíření registracevá zaného zástupce o nabízení produktů pro důchodové a doplňkové důchodové spoření a také registrace vázaného zástupce pro spotřebitelské úvěry. V případě, že se spolupracovník rozhodne ukončit spolupráci, tak výpověď nebo návrh na ukončení spolupráce dohodou adresuje také na personální oddělení.

Veškeré formuláře a bližší informace jsou k dispozici na Portále OVB.

 

Jak a koho kontaktovat?

Pro komunikaci s personálním oddělením je třeba výhradně váš ovb mail, skrze který se obracejte ohledně registrací nových MA, změny osobních/kontaktních údajů, registrací VZ pro spotřebitelské úvěry a povyšování na kteroukoliv referentku. Primárně prosíme využívejte pro komunikaci s tímto oddělením e-mailovou adresu personalni@ovb.cz, kde se na vás, na druhé straně tohoto anonymního e-mailu, vždy těší usměvavé a ochotné holky z personálního. Jmenovitě jde o Ditu Proškovou, Hanu Lhotovou, Michaelu Kubíčkovou, Simonu Čečmanovou a v neposlední řadě Jarmilu Polanskou. Vždy poradí a pomůžou v oblastech registrace PPZ, VZ, VZ+ a VZSÚ, ale také při registraci nového spolupracovníka či ukončení spolupráce.

Čistě ženské osazenstvo tohoto oddělení „kazí“ jen pánové ve vedení – Adam Caletka a Richard Beneš, na které se spolupracovníci mohou obracet v případě námětů, připomínek či zpětné vazby (kde jsou pochvaly samozřejmě více než žádoucí).

 

Mgr. Adam Caletka

Mgr. Adam Caletka

Shrnul bych to v krátkosti: Kdo nezažil, nemůže to nikdy pochopit… OVB je velmi citlivý živý organismus, který je velmi specifický, krásný, vzrušující, inspirativní a rozvíjející. Na druhou stranu neskutečně psychicky i fyzicky náročný. Jak jsem někde slyšel, OVB není práce, OVB je životní styl, a to platí i pro mě. I když jsem z centrály. No, a když už zbude trocha toho volného času, tak spím, vařím a věnuji se rodině.

 

Ing. Matus Hornik

Ing. Matúš Horník

Jednou o mně nejmenovaný spolupracovník řekl, že ze mě cítí určité zapálení a nadšení pro firmu. Chci říct, že má práce není jen zaměstnání a zdroj peněz, ale je to něco, co mě baví, naplňuje a hlavně: věřím v to. OVB bych charakterizoval dvěma pojmy: jednota a rozmanitost. Jednotné OVB spolupracuje s rozmanitými firmami. Jako KAM se často pohybuji mezi spolupracovníky a každé jednotlivé ředitelství je pestré a má v sobě něco, co to druhé nemá. A je mi ctí s nimi všemi spolupracovat. Mezi mé zájmy patří sport, přátelé a aktivní společenský život.

 

Bc. Michal Smistik

Bc. Michal Smištík

Společnost OVB pro mě byla zajímavá již od základní školy z toho důvodu, že jsem od pěti let vyrůstal přímo naproti její centrále. Jednoho dne, když už jsem věděl, že má předchozí práce u jednoho z našich významných partnerů pro mě není to „pravé ořechové“, tak se naskytla možnost začít pracovat na centrále OVB, vrátit se tak na místo činu přes ulici. Jsem na pozici pro podporu obchodních struktur. Mou náplní je komunikovat, vzdělávat sebe i struktury a být pomocnou rukou i pro ostatní. Primárně jsem tu pro svá přidělená ředitelství, abych v případě potřeby mohl pomoci.

 

Jana Pazourková

Jana Pazourková

Je to něco málo přes rok, co jsem nastoupila do OVB jako Senior Key Accountmanager pro hypoteční úvěry. Moje pozice vznikala zároveň v OVB se mnou. Na začátku to bylo velmi obtížné, protože nikdo ze spolupracovníků na tuto pozici nebyl do současné doby zvyklý. Na úplném začátku vznikl Srovnávač, na kterém jsem se podílela současně s kolegy. Spuštění do provozu bylo v tak krátké době doopravdy náročné, ale dali jsme to. Ale nebylo to tak náročné jako získat důvěru u spolupracovníků a ukázat jim, proč jsem, jak jim mohu pomoci, kdy se na mne můžou obrátit. Jsem, jako bych byla jedna z nich, a proto mne práce hypoteční specialistky, jestli to tak můžeme nazvat, baví. Moje práce mi je zároveň i koníčkem, protože mne hypotéky baví. Nepovažuji tuto práci za povinnost, je to součást mého života. Jsem ráda, že mohu patřit do týmu OVB.

 

Ondrej Kutilek

Ondřej Kutílek

Mohlo by se zdát, že po více jak 4 letech práce na ADS oddělení mě již nedokáže nic překvapit, ale opak je pravdou. Záludné otázky a požadavky od některých spolupracovníků jsou vždy výzvou, kterou musím přijmout a poprat se s ní. A že jich bylo poslední dobou, především díky GDPR a bonifikacím hodně. Ale nejen prací je člověk živ. Rád relaxuji stále na své zahradě s motyčkou a konví v ruce a se vším možným, co se dá jen vypěstovat. Ale úplně nejlépe si odpočinu u dobrého hororu.

 

Michaela Klirova

Michaela Klírová

Práce na oddělení ADS mě baví, protože je to práce různorodá a každý den jsou k řešení jiné situace. Je to především o komunikaci, a protože si uvědomuji, jak je pro obchod důležitý dobrý back office, který se snažím poskytnout, je pro mě práce v OVB zajímavá. Co mě za poslední rok překvapilo byla změna týmu ADS, kdy jsem z původní sestavy zůstala jen já a můj kolega Ondra. S nástupem nového vedoucího Adama, ale vše získalo rychlý spád a s novými kolegy tvoříme bezva tým. Naše oddělení je dynamičtější a získalo novou energii. Energii, kterou i já pro práci potřebuji. Ve volném čase ráda trávím čas na zahradě, kde relaxuji a trávím čas s přáteli a rodinou. Mezi mé další zájmy patří cestování, návštěvy divadel, koncertů a péče o mé dva pejsky.

 

Lenka Hermankova

Lenka Heřmánková

Pro OVB jsem pracovala brigádně již při studiu na vysoké škole, proto když se naskytla možnost pracovat pro tuto společnost na hlavní pracovní poměr, ani chvíli jsem neváhala. Baví mě komunikovat s lidmi, proto mě velmi těší, když mohu našim spolupracovníkům pomáhat při řešení problémů se vzděláváním. Mou největší zálibou je letectví. Každou volnou chvíli trávím na spotterských valech okolo letiště a pozoruji letadla, jak jdou na přistání nebo naopak vzlétají. S tímto koníčkem souvisí i má druhá velká záliba, a tou je cestování. Ráda poznávám nová místa, kulturu jednotlivých zemí a tamní kuchyni.

 

Barbora Janouskova

Barbora Janoušková, dis.

Do OVB jsem přišla z malé firmy, kde jsem pracovala na administrativní pozici v obchodním oddělení, a přišla jsem získat nové pracovní zkušenosti. Na pozici recepční se mi líbí její různorodost a možnost poznat spoustu nových a zajímavých lidí. V osobním životě jsem velmi aktivní člověk, ráda sportuji a od 8 let hraji závodně házenou.

 

Ing. Monika Pillmaierova

Ing. Monika Pillmaierová

Do OVB jsem přišla ze Státní zemědělské a potravinářská inspekce, ale změna je život a lákala mě možnost získat zkušenosti v novém oboru. V OVB pracuji na pozici recepční a jako podpora oddělení ADS. Na této práci se mi líbí její různorodost a všestrannost, ale někdy mě dokáže vykolejit nadřazené chování. Ve volném čase si ráda zahraju volejbal a objevuji různá gastronomická zákoutí.

 

 

Text: OVB Allfinanz

související témata