OVB Journal

Přehled > Články > Milé spolupracovnice a milí spolupracovníci, Vážení vedoucí spolupracovníci, Vážení členové představenstva, Milí čtenáři,

Milé spolupracovnice a milí spolupracovníci, Vážení vedoucí spolupracovníci, Vážení členové představenstva, Milí čtenáři,

Rád bych – také jménem celého představenstva společnosti OVB Holding AG – vyjádřil co nejsrdečnější gratulaci k 25letému jubileu společnosti OVB Česká republika.

OVB Česká republika má za sebou dlouholetou historii úspěchu:

Ve velmi náročném a konkurenčním prostředí na trhu stabilně dosahuje dobrých výsledků, a prokazuje tak svou vysokou výkonnost. V počtu uzavřených smluv a kmenových klientů je neohroženou evropskou jedničkou v holdingu OVB.

Za svůj úspěšný rozvoj vděčí OVB Česká republika mimořádné angažovanosti, vytrvalosti a průkopnickému duchu svých dlouholetých vedoucích spolupracovníků. Právě v jubilejním roce je příležitost uvědomit si tyto silné stránky a cíleně se na ně zaměřit: OVB je pevně ukotvená na českém trhu a dokáže dobře využívat jeho hluboké znalosti. Naši kvalifikovaní finanční poradci poskytují cenné služby klientům tím, že jim dle zásad komplexního finančního poradenství pomáhají zajistit se proti nejrůznějším rizikům a splnit si osobní cíle a přání.

Na závěr bych chtěl osobně poděkovat vám všem. Spolupracovníkům, zaměstnancům a zejména průkopníkům z doby počátků společnosti za vaši angažovanost, bez níž by významné úspěchy uplynulých dvou a půl desetiletí nebyly možné.

Jsem přesvědčen o tom, že OVB Česká republika bude i nadále v budoucnu pokračovat ve své úspěšné cestě!

Váš Mario Freis

CEO a předseda představenstva OVB Holding AG

Text: Mario Freis, CEO a předseda představenstva OVB Holding AG

související témata