OVB Journal

Přehled > Články > Program Master of Financial Planning (MFP) představuje nový standard finančního poradenství

Program Master of Financial Planning (MFP) představuje nový standard finančního poradenství

Profesní asociace USF ČR, jejímž je OVB Allfinanz klíčovým členem, představuje nový vzdělávání program Master of Financial Planning (MFP). „Spouštíme prestižní vzdělávací program zacílený dominantně na finanční plánování, který má první termín zkoušky už 23.5.“ říká Jiří Šindelář, předseda představenstva a výkonný ředitel USF ČR. Co nový program přinese a komu je určen?
USF ČR v uplynulých týdnech představila novinku ve vzdělávání a certifikacích poradců. O co se jedná?

Spouštíme Českou akademii finančního plánování coby společný projekt profesního sdružení USF a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS). Tu patrně většina čtenářů zná coby jednoho z největších poskytovatelů zákonných zkoušek u úvěrů či investic a nyní společně půjdeme o krok dále. Česká akademie finančního plánování bude v první fázi nabízet Master of Financial Planning (MFP), coby výrazně prakticky orientovanou certifikaci pro finanční poradce. OVB Allfinanz je jednou ze zakládajících společností tohoto programu a jedná se tedy o certifikaci na míru – pro vás, finanční poradce, specialisty i manažery.

Je to součást vysokoškolského vzdělání, když spolupracujete s vysokou školou?

ING. JIŘÍ ŠINDELÁŘ, PH.D.

Vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management, následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené zejména na řízení distribučních sítí. Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Působil v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008–2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZ U, o.s. Je autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu

Naší ambicí z pohledu vnímání v pozitivním slova smyslu je vybudovat určitou analogii k titulu MBA. Tomu napovídá i zvolený brand. Jako vysokoškolské vzdělání bych to určitě necharakterizoval ve smyslu standardního vzdělávacího systému. Je to profesní vzdělávání, které spadá do stejné skupiny jako CFA, EFA, CFP atd. Ale tím, že VŠFS toto vzdělávání garantuje, tomu dává akademické mantinely a procesy.

Chtěli byste dosáhnout obdobného brandu jako je MBA. Na MBA musí zájemce nejprve absolvovat klasické magisterské studium. Co je podmínkou pro účast v MFP?

Nutnou podmínkou pro nás je, že člověk, který se bude chtít ucházet o certifikaci, potažmo vstoupit do vzdělávacího programu, bude muset mít složeny akreditované zkoušky ve všech základních sektorech, to znamená pojišťovnictví ve chvíli, kdy budou zavedeny, kapitálový trh, úvěry, penze. Budeme tak vědět, že z teoretického pohledu má člověk základy a na tom chceme stavět. V žádném případě nechceme v programu recyklovat základní znalosti typu co je to akcie a jak se počítá složený úrok. Plus další podmínkou je minimálně roční praxe v oblasti finančního zprostředkování, poradenství, bankovního poradenství apod.

Jak dlouhé studium pro certifikaci MFP bude zapotřebí?

Program je orientovaný primárně na stávající profesionály. V první fázi nemáme ani ambici výchovy nových finančních plánovačů. Nám jde spíš o to, a s touto logikou jsme to i stavěli, že je zde spousta lidí, kteří finanční poradenství dělají dlouho a podle nás to dělají dobře. A oni by uvítali nějakou prestižní certifikaci, kterou by mohli prokázat, že to opravdu umí a že to umí dělat dobře. Pro nás je primární certifikační zkouška, kde předpokládáme, že se přihlásí řada stávajících poradců a odborníků, kteří jsou v oboru dlouho.

Budou se moci přihlásit i bez předchozí návštěvy vzdělávání?

Přesně tak. Vzdělávací program připravujeme a spustíme v září letošního roku. Půjde o ucelovací kurz, jehož délka bude v řádu jednotek týdnů. Ale počítáme primárně s tím, že ucházet se o zkoušku bude možné i bez předchozího vzdělávání. A firmám umožňujeme i třetí cestu – akreditovat si své vnitřní vzdělávací programy jako kompatibilní s programem MFP. Předpokládáme, že velké společnosti jako OVB Allfinanz půjdou právě touto cestou.

Na druhou stranu zkouška rozhodně nebude jednoduchá, bude odpovídat titulu „master“. Měla by ale umožnit to, že když přijde někdo, kdo dělá 10 let finanční plány, bude moci zkoušku absolvovat i bez toho, aby mu někdo znovu vysvětloval, co je to opce a akcie.

Jaká bude cena samotné zkoušky a přípravného kurzu?

Cena za zkouškový termín pro jednoho uchazeče bude 4 500,- Kč plus DPH. Cena za přípravný kurz pro jednoho účastníka bude pak 12 000,- Kč plus DPH.

Co mě všechno uchazeče na zkoušce čeká a jak dlouho bude zkouška trvat?

Vlastní zkouška bude mít písemnou část formou testu (typicky dopolední hodiny) a ústní část formou obhajoby případové studie (odpolední hodiny). Na její absolvování je tedy vhodné si vyhradit celý pracovní den.

Obsahově zkouška pokrývá celkem sedm oblastí, které najdete ve zkouškovém sylabu na www.cafp.cz.

1.    Metodika finančního plánování

a.    Vztah životních a finančních cílů

b.    Psychologie klienta

c.    Makroekonomické minimum

2.    Aktiva a pasiva domácnosti

a.    Struktura majetku domácnosti

b.    Struktura zdrojů domácnosti

3.    Příjmy a výdaje domácnosti

a.    Příjmy domácnosti

b.    Státní sociální systém

c.    Výdaje domácnosti

d.    Cash-flow bilance

e.    Daňová optimalizace příjmů a výdajů

4.    Akumulační fáze aktivního života

a.    Zajištění rizik

b.    Akumulace rezerv

c.    Krizové a nestandardní situace (rozvod, úmrtí atd.)

d.    Dluhová služba

5.    Dekumulační fáze života v důchodu

a.    Optimalizace výplaty nakumulovaného kapitálu

b.    Nástroje k optimalizaci plnění pozůstalosti (dědictví)

6.    Tvorba finančního plánu

a.    Optimalizace existujících finančních aktiv (úspor)

b.    Optimalizace úvěrů domácnosti

c.    Optimalizace výdajů na spotřebu

d.    Optimalizace finančních výdajů

e.    Ochrana příjmů

f.     Ochrana majetku

g.    Krátkodobá rezerva

h.    Dlouhodobá rezerva

i.      Penzijní zabezpečení (renta)

j.      Nemovitostní a alternativní investice

 

7.    Etika a samoregulace

Je povinná závěrečná práce jako je standardem u jiných profesních certifikací např. u MBA?

Nikoliv. Podstatou ústní části zkoušky je obhajoba případové studie, jejíž řešení si student připraví osobně přímo před vlastním vyzkoušením (tzv. „na potítku“). A v případě, že u ní uspějete, stejně jako u předchozího písemného testu, mohu vám slíbit slavnostní předání certifikátu ve formě diplomu garantovaného jak VŠFS, tak USF a zapsání do databáze absolventů. Zejména pro kolegy, kteří neabsolvovali klasickou „promoci“, to bude opravdu zážitek. A samozřejmě i nový impulz pro jejich kariéru:)

Vše okolo programu MFP vypadá velmi dobře. Jak se mohou spolupracovníci OVB přihlásit ke zkoušce či do přípravného kurzu?

Pro individuální přihlášení využijte webu www.cafp.cz (tlačítko Přihlásit). Skupinové přihlášení prosím řešte s centrálou OVB Allfinanz, která bude kontaktovat přímo vedení ČAFP. Zkouškové termíny budeme vypisovat zhruba jednou za měsíc s omezenou kapacitou, proto neváhejte. První z nich se bude konat již ve středu 23.5.2018.

Na webu ČAFP naleznete také všechny další podrobnosti týkající se sylabu a jednotlivých modulů, včetně dat nadcházejících termínů zkoušek a kurzů.

Závěrem obligátní otázka: proč je vůbec dobré rozhodnutí si udělat certifikační zkoušku MFP u ČAFP?

Jde o jediný prakticky orientovaný program na českém trhu. Všechny zbývající certifikace a kurzy jsou zaměřeny buď velmi teoreticky, anebo se orientují primárně na obchodní dovednosti. Náš cíl je jiný: nabídnout certifikaci, která se zaměří na to, co odlišuje prodejce od poradce – schopnost sestavit špičkový finanční plán. Finanční plánovač je dnes profesionál, často zaměstnávající další vlastní analytiky a experty. Nemusí tedy umět zpaměti definici toho, co je to dluhopis a pilovat schopnost v noci po probuzení spočítat složené úročení na běžném účtu. A z toho v programu vycházíme. Navíc jsme schopni díky neziskové podstatě ČAFP nabídnout i bezkonkurenční cenu jak za certifikaci, tak přípravný kurz. A to jiné kurzy, za kterými jsou skryty tučné marže vzdělávacích agentur anebo brandy konkurenčních společností, prostě nemohou.

MFP tak je a bude jediným programem, který se může pyšnit sloganem „finanční poradci sobě“.

K tématu ČAFP a MFP se vyjádřil také CEO OVB Allfinanz, a.s. Miroslav Řezník:

 

„Nový program Master of Financial Planning, který je iniciativou USF a jejích členských společností, odpovídá na potřebu neustálého vzdělávání finančních poradců. Pomáhá tak držet profesní krok na neustále se měnícím finančně poradenském trhu. Jeho unikátnost spočívá v ryze praktickém zaměření, které staví na již absolvovaných zákonem daných zkouškách. Česká akademie finančního plánování tak přichází s programem, který svým obsahem dobře vyplňuje mezeru praktických programů zakončených zkouškou.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČAFP

                    

Text: USF

související témata