OVB Journal

Přehled > Články > V roce 2050 bude třetina Čechů v důchodu. Dnešní třicátníci si to nepřipouštějí

V roce 2050 bude třetina Čechů v důchodu. Dnešní třicátníci si to nepřipouštějí

Demografický strom je neúprosný. Za tři dekády čekají české důchodce hubené roky. Pokud na stáří nebudou myslet včas.

Česká populace stárne, a to takřka nepřetržitě. Společně s kvalitnější zdravotní péčí se trvale zvyšuje věk dožití obyvatel České republiky. Zatímco v roce 1950 bylo pouze 8 procent populace starší než 65 let, dnes je to víc než dvojnásobek. V Česku jsou v této věkové skupině nyní zhruba 2 miliony lidí, což představuje 19 procent všech obyvatel.

Rozdeleni obyvatel

Podle predikcí Českého statistického úřadu bude situace nejhorší okolo let 2050–2060. V penzi totiž budou ty nejsilnější ročníky – zejména lidé, kterým je dnes okolo třicítky. Důchodců v té době bude pravděpodobně už přes tři miliony, tedy skoro třetina všech obyvatel. Poměr pracujících a důchodců by tak v té době mohl dosáhnout parity.

Pocet obyvatel

Když vezmeme v úvahu, že v roce 2016 činil průměrný starobní důchod v Česku zhruba 11 500 Kč, a průměrná mzda okolo 27 500 Kč, tak to znamená, že důchodce pobírá více než 40 % průměrné mzdy. Jenže růst důchodů se odvíjí od inflace, nikoliv od růstu mezd, a zároveň bude populace stárnout, takže budou tato čísla v roce 2050 neporovnatelná.

Penzijní systém potřebuje změnu

Pokud nedojde k radikální změně systému, čekají dnešní třicátníky opravdu krušné časy. Klidný a pohodový důchod budou mít asi jen ti, kteří už dnes myslí na zadní vrátka. Nejdůležitější pro ně bude mít vlastní bydlení a nebýt zatížen úvěrem. Protože nájmy a ceny nemovitostí porostou rychleji než důchody.

Jestliže si ale lidé budou chtít udržet svůj standard z doby, kdy chodili do práce, bude pro ně nezbytné si ještě mimo státní systém naspořit alternativně v soukromé sféře – spolehnout se sami na sebe.

A jak se k takové výzvě postavit? I když produktů na zajištění na stáří je mnoho, nejčastěji se setkávám s těmito dvěma: doplňkové penzijní spoření, investice do podílových fondů.

Doplňkové penzijní spoření je v podstatě nástupcem původního penzijního připojištění. To skončilo v roce 2013. Doplňkové penzijní připojištění je podporováno státem (aktuální výši podpory uvádíme v tabulce), přičemž nejvyšší státní příspěvek je při platbě 1 000 korun a to 230 korun. Nad tuto částku můžete využít daňové úlevy, a to až do výše 24 000 korun ročně. Nejvyšší možnou podporu státu ve formě daňové úlevy a státního příspěvku tak získáte při měsíční platbě 3 000 korun.

tabulka

V doplňkovém penzijním spoření může klient investovat do fondů, které si sám zvolí. Na výběr tedy přichází fondy peněžního trhu, dluhopisové, smíšené, akciové anebo fondy životního cyklu (které automaticky mění svoji investiční strategii podle doby trvání smlouvy. S tím, jak se klientovi blíží důchod, přesouvá se portfolio k méně rizikovým strategiím.)

Doplňkové penzijní spoření má tak samo o sobě blízko k investici do podílových fondů. Ty mají obvykle velmi podobný výběr strategií. A jakou strategii si zvolit? Odpověď je jednoduchá - abyste mohli investovat do dynamičtější a také rizikovější strategie s větším nebo úplným podílem akciových titulů, potřebujete mít dostatek času. Pro investici do akcií se doporučuje minimální horizont 7 let, ale spíš delší.

Pokud vám tedy do důchodu zbývá delší doba, můžete zvolit i agresivnější strategii a mít tak možnost dosáhnout i vyššího výnosu. A je to právě výnos, který má na vaši investici v dlouhé době největší vliv. Rozdíl mezi průměrným výnosem 6 % a 1 % je totiž obrovský. Čas vám tak může pomoci mít na konci smlouvy mnohem více, než když by vaše peníze jen ležely ve vysoce konzervativních fondech.

Propočet je jednoduchý: kdybyste si na čistě spořícím produktu ukládali 30 let pětistovku s, dejme tomu, jednoprocentním zhodnocením, tak budete mít naspořeno přes 200 000 korun. Kdyby se ale tato platba zhodnocovala šesti procenty, pak celkem naspoříte víc než dvojnásobek – 420 000 korun.

Rozdíl úroků je v čase opravdu velký. A i když vám takové zhodnocení nemůže nikdo garantovat a může dojít i k poklesu hodnoty vaší investice, stojí to za zvážení. Určitě by ale každý měl zhodnocovat podle svého postoje k riziku. Jedno je ale jisté – abyste mohli k důchodu pobírat vlastní rentu deset tisíc korun měsíčně, musíte si do důchodu našetřit alespoň jeden a půl milionu.

Pokud si tedy chcete skutečně zodpovědně šetřit na stáří, nevystačíte si s měsíčním příspěvkem v řádu stokorun, ale spíše tisíců. Využít byste přitom měli široké portfolio finančních služeb. Ten správný mix může být složen z několika produktů finančního trhu, nejčastěji však právě z doplňkového penzijního připojištění a podílových fondů. Pro každého člověka je ale to správné rozložení zcela individuální podle jeho vlastních možností a potřeb.

V případě, že je dlouhodobý finanční plán rozumně nastaven, budete v konečném důsledku zajištěni na stáří tak, abyste si nemuseli výrazně snižovat svoji životní úroveň. Myslete na to již dnes, protože čas, který máte před sebou, může hrát ve váš prospěch – když začnete spořit včas...

Text: Aleš Pixa - oblastní ředitel

související témata