OVB Journal

Přehled > Články > Zrušení životního pojištění? Skoro vždy ztrátové, říká odborník

Zrušení životního pojištění? Skoro vždy ztrátové, říká odborník

Životní pojištění se v Česku uzavírají již od devadesátých let. Hitem bylo nejdříve takzvané kapitálové životní pojištění, které zhodnocuje vytvářenou finanční rezervu pevně danou technickou úrokovou mírou. Toto pojištění vystřídal modernější nástroj ve formě investičního životního pojištění. To se začalo nabízet po začátku nového století. Jeho specifikem je, že část pojistného je umísťována do různých investičních nástrojů.

Trendem posledních let je životní pojištění řešit spíše pouze rizikovým životním pojištěním. Rozdíl je v tom, že v tomto produktu není vytvářena finanční rezerva na dožití, tj. při předčasném ani řádnému ukončení nedochází k žádné výplatě z pojistné smlouvy. Zde platíte pouze za pojištění rizik – ztráty života, či připojištění úrazu nebo nemoci, invalidity apod. Hlavním důvodem, proč je tento produkt v poslední době oblíbený, je jeho výraznější jednoduchost a flexibilita. Tím, že do pojištění nejdou žádné další peníze na vytváření rezervy na dožití (někdy se též nesprávně říká „na spoření“), s ním lze mnohem lépe manipulovat a měnit parametry. Naopak v případě kapitálového životního pojištění jsou možnosti změn velmi omezené. Negativní vliv přitom mohou mít i některé změny parametrů pojištění v průběhu trvání pojištění. Protože i tento problém s klienty řeším, pokusím se vám vysvětlit, jaké máte možnosti.

Odbytné vždy nižší než vložená částka

Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete své kapitálové nebo investiční „životko“ zrušit, pojišťovny vám vyplatí takzvané odkupné (odbytné). To je částka vytvořená z hrazeného pojistného, snížená zejména o poplatky za pojistnou ochranu a o poplatky pojišťovně za zavedení smlouvy. Poplatky za zavedení pojistné smlouvy se pohybují na úrovni jedno až dvouletého pojistného. Největší rozdíl mezi hodnotou odkupného vůči zaplacenému pojistnému se projeví v prvních dvou, resp. pěti letech trvání pojistné smlouvy. Nezapomeňte ovšem ještě na to, že od smlouvy můžete do 30 dnů od jejího sjednání (přesněji od sdělení pojistných podmínek) odstoupit bez sankcí. Po uplynutí této doby počítejte v některých případech s administrativním poplatkem pojišťovně a pokud se tedy bavíme o ukončení v řádu měsíců od sjednání, nárok na odbytné většinou ani nevznikne.

Pozor na dodanění

Na uhrazené pojistné na soukromé životní pojištění (sjednané pro případ dožití nebo smrti nebo samostatně dožití, tedy nikoli například trvalé následky úrazu či jiná připojištění) si můžete po splnění zákonných podmínek uplatňovat odpočet od základu daně z příjmů, a to až do výše 24 000 korun ročně. Pokud si tedy uplatňujete daňový odpočet, počítejte s tím, že když smlouvu zrušíte, budete muset tyto částky vracet (tzv. dodanění). Bohužel mezi pojišťovnami nelze přestupovat bez ztrát, tak jako v případě doplňkových penzijních produktů, kde je přechod výrazně jednodušší. Pokud však nechcete dodaňovat všechny vaše získané slevy za posledních 10 let, máte ještě jednu možnost – vyplacení odkupného na novou smlouvu životního pojištění (která musí splňovat podmínky pro daňové odpočty dané zákonem). Ale pozor – peníze musí směřovat z jednoho produktu přímo na druhý. Není možné si vyplatit odkupné na svůj účet a peníze následně převést na novou smlouvu. V takovém případě byste museli částky opět dodanit, jako ostatní příjem (§ 10 zákona o daních z příjmů).

Když už musíte, zvažte snížení smlouvy na minimum

Rušit investiční a kapitálové pojištění opravdu není výhodné. Vždy přijdete o část prostředků a navíc v případě, že nepřevedete peníze na nový produkt, musíte ještě vrátit uplatněné odpočty na dani tak, jak bylo popsáno výše. Než k takovému kroku tedy přistoupíte, zvažte změny parametrů (například odebrání úrazových a nemocenských rizik) vaší smlouvy tak, abyste na tom byli co nejméně biti. Pojišťovny velmi často přistupují na požadavek snížení pojistného krytí i pojistného samotného na minimum tak, aby vaše smlouva trvala dál, ale vy jste platili jen minimální měsíční částku. Spodní hranice pojistného bývá nejčastěji nastavena na 300 korun měsíčně. I tento krok ale má svá nemalá úskalí.

Rušení životního pojištění není vskutku jednoduchá záležitost. Abyste se vyhnuli všem komplikacím, je vždy dobré se o tomto kroku poradit s odborníkem.

Článek převzat z: https://komercniprezentace.ihned.cz/c1-65923750-ovb-zruseni-zivotniho-pojisteni-skoro-vzdy-ztratove-rika-odbornik

Text: Martin Gajda, regionální ředitel OVB Allfinanz

související témata