OVB Journal

Přehled > Články > Jak nastavit životní pojištění? Musí krýt především to nejhorší

Jak nastavit životní pojištění? Musí krýt především to nejhorší

Životní pojistku má sjednáno mnoho z nás. Je to jeden z nejdůležitějších produktů finančního trhu, proto je velmi důležité mít správně nastavené parametry smlouvy. Jak na to?

Při nastavení životního pojištění je důležité si uvědomit, jaká rizika na nás při našem každodenním životě číhají. Jedná se o nebezpečí krátkodobá (pracovní neschopnost, nezbytné léčení úrazu nebo hospitalizace) a dlouhodobá (smrt, invalidita - I.,II.,III. stupeň, trvalé následky způsobené úrazem a závažná onemocnění). Pokud máte vytvořenou rozumnou výši rezervy, nemusíte plně krýt rizika krátkodobá, ale spíše dlouhodobá. A především u nich nezapomínejte, že byste kromě úrazu měli myslet také na onemocnění. Aktuálním trendem ve finančnictví je využít k tomu rizikové životní pojištění.

Bilance rodiny

Než začnete vůbec uvažovat, jak vysoké limity pojistného krytí nastavit, je nezbytné udělat si bilanci příjmů rodiny, a to nejlépe na úrovni jednoho roku. Pokud tedy uvažujeme průměrné příjmy čtyřčlenné domácnosti, můžeme dostat tato čísla: otec 35 000 Kč a matka 25 000 Kč hrubého - čistý měsíční příjem domácnosti je tedy zhruba 48 000 Kč. To znamená, že rodina vydělá ročně 576 000 Kč hrubého. Nezapomeňte ale na veškeré závazky, které rodina má. Z těch kratších to může být leasing na auto, z těch delších pak hypotéka. Ty hrají zásadní roli při nastavování výše pojistného krytí.

Smrt z jakýchkoliv příčin

To nejhorší, co se může rodinně stát, je to, že přijde o jednoho ze svých členů. Výpadek financí tak může být zcela zásadní pro zbytek života. Právě toto je jedna z nejdůležitějších složek pojištění. Doporučuji proto svým klientům sjednat částku na minimálně pět ročních příjmů pojištěné osoby plus dorovnání všech závazků. Hlavní živitel domácnosti by tudíž měl být pojištěný minimálně na jeden, nebo ještě lépe na jeden a půl milionu korun pro případ smrti. U druhého z partnerů by pak výše pojištění měla být zhruba o třetinu nižší. Nezapomeňte ale k této částce přičíst výši všech závazků, aby děti nemusely řešit dluhy. Částka by se tedy v případě sjednané hypotéky na milion korun u obou živitelů měla poměrově navýšit vzhledem k příjmům. To znamená u hlavního živitele 600 000 Kč a u partnera o 400 000 Kč.

Trvalá invalidita

Invalidita ovlivní příjem rodiny, a to už i ta prvního a druhého stupně. Nejhorší je ale případ invalidity třetího stupně, tedy situace, kdy vaše pracovní schopnost poklesne min. o 70% a je vám přiznán invalidní důchod. Pro tento případ je potřeba počítat s významným výpadkem příjmů po zbytek života - například u 35letého člověka by do důchodu zbývalo 30 let. Pro výpočet pojistné částky přitom uvažujte v našem případě výpadek 13 500 Kč měsíčně u otce a zhruba 5 000 Kč měsíčně u matky. To vynásobíte počtem let a získáte okolo 4,8 milionu respektive 1,8 milionu korun. Tyto částky ale samozřejmě nemusíte mít nastavené po celou dobu trvání smlouvy, to by pojištění bylo příliš drahé. Ideální je proto uzavřít smlouvu s lineárním snižováním pojistné částky. Protože s přibývajícími léty budete k zajištění rodiny potřebovat méně prostředků. Poslední, co nesmíte při sjednání smlouvy opomenout jsou podmínky a výluky pojištění. Ano, to je ten malými písmenky psaný dokument, který je přílohou smlouvy. Jednotlivé podmínky se totiž u jednotlivých pojišťoven značně liší, a to například u plnění u duševních a pohybových onemocnění. Dobrý poradce by vás vždy měl upozornit na podmínky a výluky dané smlouvy a navrhnout optimální řešení šité na míru právě vám.

Článek převzat z: https://komercniprezentace.ihned.cz/c1-65913080-ovb-jak-nastavit-zivotni-pojistku-musi-kryt-predevsim-to-nejhorsi

Text: Oldřich Beránek, zemský ředitel OVB Allfinanz

související témata