OVB Journal

Přehled > Články > Novinky v IT oblasti

Novinky v IT oblasti

Naše IT oddělení nezahálí a neustále se snaží inovovat a vylepšovat nástroje, které by našim spolupracovníkům co nejvíce ulehčily práci. Nyní vám představí další tři novinky – intervenční modul, mobilní aplikaci a elektronickou smluvní dokumentaci.

Intervenční modul

Intervenční modul je nástroj, který poskytuje přehled o upomínkách/ intervencích na smlouvy, které musí MA vyřešit. Ty se dělí podle toho, jestli mají nebo nemají vliv na provizi. Díky novému redesignu mohou spolupracovníci snáze rozpoznat jednotlivé druhy – dá se na ně dostat z přímého odkazu z grafu. Jedná se o jednoznačný a přesný přehled, který umožní na první pohled určit typ intervence a dále s ní pracovat.

Jaké informace jsou k dispozici? Samotná intervence obsahuje kromě celého textu o partnerské společnosti i námi vytvořený přehled – kdo je klient, komu je intervence určená, a dále mu nový intervenční systém umožní delegování jejího řešení. Nově existují i stavy, ve kterých má spolupracovník možnost detailněji sledovat životní cyklus intervence a přiřadit jí konečný stav – vyřešeno/nevyřešeno.

Intervenční modul je součástí portálu pro všechny aktivní spolupracovníky. Do intervenčního modulu je možné se dostat z portálu přes menu intervence.

Mobilní aplikace

Mobil je nástrojem dnešní doby. Všechny důležité informace máte hned po ruce. Potřebujete na schůzce s klientem rychlý výpočet splátky hypotéky nebo zhodnocení financí? Mobilní aplikace a její moduly jsou tu pro vás. Vedle stávajících klíčových funkcí, kterými jsou zobrazení produkce a rangliste, jsme přidali ještě marketingovou část. Ta na jediný klik představí důležité informace o společnosti stejně jako různé podpůrné prezentace.

Mobilní telefon je dnes už neoddělitelnou součástí podpory práce v terénu, a tak i naše nové pomocné moduly směřovaly právě tímto směrem. V souvislosti s novou verzí mobilní aplikace nám také přibyla možnost informovat spolupracovníky o právě probíhajících soutěžích. V rámci mobilní aplikace plánujeme na tento rok další vylepšení a úpravy, které by měly pomoct k lepšímu managementu pracovních činností. Aplikace je dostupná ve dvou nejrozšířenějších verzích pro Android a iOs a je ke stažení v Google Play nebo v AppStore.

Elektronická smluvní dokumentace

Nový způsob vyplňování smluvní dokumentace šetří čas a energii poradců i klientů. Dokumenty se vyplňují elektronicky na počítači u klienta nebo v kanceláři, zkrátka kdekoliv, kde je internetové připojení. V případě, že jde o stávajícího klienta, systém automaticky do formulářů doplňuje známé údaje. Systém navíc pozná, jaké dokumenty (ZJ, DPIS, FKSÚ a případně další) je vzhledem k požadovaným produktům třeba vyplnit, a sám je nabídne. Všechny potřebné dokumenty se pak zazipované a zaheslované posílají jak klientovi, tak poradci. Samozřejmě zůstávají kdykoliv k dispozici v systému. Klíčovým dokumentem a jediným, který se podepisuje, je jednostránkový dokument „Prohlášení klienta“, který je potřeba vytisknout třikrát. Celý proces je možné obsluhovat jak z prostředí Finreportu, tak z portálu OVB.

Text: OVB

související témata