OVB Journal

Přehled > Články > Produktové portfolio od pololetí 2016 – nejdůležitější novinky

Produktové portfolio od pololetí 2016 – nejdůležitější novinky

Produktové portfolio je během každého roku formováno desítkami více či méně významných změn. Na tomto místě poskytujeme krátké shrnutí těch nejvýznamnějších událostí od poloviny loňského roku do dnešních dnů.

V pololetí roku 2016 došlo s ČSOB Pojišťovnou, a.s., k rozšíření spolupráce o oblast pojištění osob, představované zavedením produktu investičního životního pojištění s obchodním označením LIFE. Produkt LIFE vycházející ze standardního produktu ČSOB Pojišťovny, a.s., byl v pilotním programu exkluzivně upraven pro OVB Allfinanz, a.s., a to zejména v oblasti transparentnosti a srozumitelnosti pro klienty.

Spuštění produktu LIFE bylo doprovázeno sérií slev nejen u dalších produktů ČSOB Pojišťovny, ale také například u Hypoteční banky formou slevy na úrokové sazbě hypotečního úvěru.

V polovině října 2016 rozšířila NN Životní pojišťovna svou nabídku. Kromě upgrade stávajícího produktu NN Smart také o rizikové životní pojištění s názvem NN Život, které koncepčně vychází z investičního životního pojištění NN Smart, s tím rozdílem, že neobsahuje investiční složku. Hlavní pojištění tedy kryje pouze riziko smrti.

Zásadní přelom pro pojistný trh znamenalo datum 1. 12. 2016. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona 295/2016 Sb., kterým se mění zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí 38/2004 Sb., vznikla pojistitelům povinnost rozložení odměny pro zprostředkovatele a rovněž povinnost přizpůsobení se pravidlům pro výpočet odkupného u „rezervotvorných“ pojištění.

Kromě toho, že posledních několik málo produktů do té doby využívajících metodu počátečních jednotek muselo projít z pohledu principu fungování počátečních poplatků poměrně radikální změnou, mělo zavedení povinností i efekt zeštíhlení produktového portfolia zejména o konvenční produkty životního pojištění, jako jsou KŽP a DŽP, které zpravidla nebyly po několik let inovovány a současně z pohledu klienta „trpěly“ absencí atraktivity v důsledku používané TÚM, což pojistitele přimělo k jejich ukončení.

K nejvýznamnějším produktovým novinkám, realizovaným současně s úpravami vyvolanými regulatorními požadavky, lze bezpochyby jmenovat úpravu v produktu Flexi Pojišťovny České spořitelny spočívající v zavedení plnění až 3x 100% PČ při nesouvisejících diagnózách u doplňkového pojištění vážných nemocí a úrazů (VVO).

S novým rokem vstoupila na trh s produktem Allianz Život Allianz pojišťovna. Produkt je možno sjednávat jako zcela rizikové pojištění, případně sjednat variantu umožňující placení mimořádného investičního pojistného. Poslední varianta je představována smlouvou, v níž klient bude investiční pojistné platit jako běžně placené, a rovněž mu bude umožněno v případě zájmu hradit mimořádné pojistné.

Obdobně jako NN Životní pojišťovna na podzim roku 2016 přistoupila na počátku roku 2017 UNIQA pojišťovna k zavedení rizikového životního pojištění uváděného na trh jako DOMINO Risk. Stávající produkt, nesoucí od doby svého zavedení označení RŽP-D, byl v této souvislosti přejmenován na DOMINO Invest. Odlišnost mezi oběma produkty spočívá v absenci pojistné ochrany pro případ dožití sjednávané v DOMINO Invest jednak v hlavním pojištění, případně připojištěním investičního pojistného.

Na počátku března 2017 došlo k znovuobnovení spolupráce se skupinou AXA. V oblasti životního pojištění rozšířilo produktové portfolio rizikové životní pojištění ActiveLife + s exkluzivními produktovými úpravami. Neživotní pojištění je pak zastoupeno produkty Auto GO a Domov IN od AXA pojišťovny.

V oblasti investic došlo k zavedení produktu pravidelného investování TEMPO od AXA investiční společnosti a v neposlední řadě započalo partnerství i s AXA penzijní společností, čímž byl završen proces navázání spolupráce se všemi penzijními společnostmi. Tím je umožněno nejen sjednávání nových smluv doplňkového penzijního spoření, ale i servis původních smluv penzijního připojištění s transformovanými fondy.

Pro blížící se čas dovolených jsme ve spolupráci s UNIQA pojišťovnou připravili možnost sjednání zvýhodněného cestovního pojištění pro opakované výjezdy pro klienty, kteří si sjednají některý z produktů životního pojištění.

Ani právě probíhající rok 2017 nebude na produktové úpravy a novinky střídmější. Kromě přirozených produktových upgrade vyvolaných soutěživostí jednotlivých pojistitelů budou všichni účastníci trhu opětovně konfrontováni s výzvami plynoucími zejména z evropské legislativy. Současně se však můžete těšit na nové nástroje a přehledy pro podporu vaší každodenní praxe.

 

Text: OVB

související témata