OVB Journal

Přehled > Články > Rozhovor s generálním ředitelem České pojišťovny a členem představenstva ČP Ing. Ivanem Vodičkou, M.B.A.

Rozhovor s generálním ředitelem České pojišťovny a členem představenstva ČP Ing. Ivanem Vodičkou, M.B.A.

Stojíte v čele společnosti tři měsíce. S jakou vizí a plány jste nastupoval do funkce?

Pochopitelně moje vize je vést úspěšnou společnost, což pro mne osobně  znamená hlavně úspěch v obchodu, vybudování jedinečné kvality služeb našim klientům a poskytování vysoce nastandardní hodnoty našim akcionářům. Tyto věci se sice České pojišťovně v minulosti dobře dařily, nicméně vývoj jde kupředu a jak se říká „cokoliv tě dostalo, kde jsi, není dost na to, aby tě tam udrželo.“ Takže mojí aspirací je významný pokrok v těchto třech směrech navzdory sílící konkurenci i finanční krizi.

Jak toto 3 měsíční období hodnotíte ve srovnání s představami a plány, s nimiž jste se jejího vedení ujímal?

Na počátku prvních třech měsíců jsem měl v plánu především poznat co nejvíce částí společnosti, potkat a vyslechnout maximum lidí, postavit svůj nový tým a připravit finanční plán na budoucí období. Věděl jsem také, že to budou těžké tři měsíce, během nichž si člověk musí hodně důsledně vybírat, co vlastně udělá a co ne. Moje hodnocení je, že všechny ty úkoly jsem splnil.

Je naopak něco, co se nepovedlo, co neodpovídá vašim představám, co vás třeba i zklamalo?

Zcela určitě sem patří důsledky finanční krize, které dle mého zásadně změní předpoklady, na nichž stály naše plány na budoucí období. Leccos budeme muset přehodnotit a přepracovat, nicméně každá takováhle událost v sobě nese řadu příležitostí a je jenom otázkou, kdo je uchopí nejrychleji.

Na jaké hlavní úkoly se budete ve vedení společnosti zaměřovat?

Za svůj úkol považuji především vybírat, vést a rozvíjet své lidi, motivovat je a vytvářet jim co nejlepší podmínky k práci. Ostatní přichází samo.

Jakým krédem a s jakou myšlenkou se snažíte řídit ve své vlastní práci?

Cílevědomost, integrita, otevřenost.

Jaký je podle vašeho názoru trh finančního poradenství v ČR?

Máme za sebou dramatické začátky a konce několika sítí, které uzavíraly smlouvy na cokoliv, jen s vidinou vysoké provize. Řada klientů časem prozřela nad nevýhodností uzavřených smluv a to vneslo určitou nedůvěru na finanční poradenství jako takové. Dnes považuji situaci za stabilizovanou, na trhu je několik velkých profesionálních hráčů, kteří mají jasně nastavená pravidla pro poradce a hlídají si kvalitu jak nabízených produktů, tak způsobu prodeje.  

Jak vidíte budoucnost strukturálních finančně poradenských společností na trhu, mezi něž patří i OVB Allfinanz?

Trendy jsou jasné: roste význam zabezpečení jak během produktivního života, tak motivace udržet si životní úroveň i ve stáří. Každý dnes má svého lékaře, kadeřníka, zubaře apod., na vizi kdy každý z nás má svého finančního poradce si budeme ještě muset asi chvíli počkat, ale i zde jsem optimista.

Jak hodnotíte spolupráci České pojišťovny a  OVB Allfinanz a.s.? Vůči celkovému počtu uzavřených smluv je podíl v počtu uzavřených smluv v  neživotním pojištění v roce 2008 je zatím 4,1% , podíl v počtu smluv  v životním pojištění v roce 2008  17,2%. Neuvažujete o tom, jak a zda zvýšit prodej neživotního pojištění? Třeba nějakým novým produktem?

Od počátku spolupráce s OVB Allfinanz jsme se zaměřovali na prodej běžně placeného životního pojištění, do kterého investujeme významné prostředky a považujeme ho za stěžejní produkt. V dalších letech chceme nejenom udržet naše pozice v OVB, ale také je posilovat nabídkou zajímavých produktů neživotního pojištění. Začali jsme již v tomto roce nabídkou zvýhodněného pojistného pro klienty OVB Allfinanz na pojištění majetku a havarijní pojištění. U povinného ručení navíc přicházíme s  bonusy pro nové a stávající klienty – cestovním pojištěním na rok 2009 a pojištěním pobytu v nemocnici. Obě pojištění získá každý klient zdarma.

Od tohoto podzimu se nám podařilo rozšířit portfolio ČP v OVB o pojištění malých a středních podnikatelů. V této oblasti máme co nabídnout a věřím, že i poradci OVB toto rozšíření uvítají a svůj podíl v neživotním pojištění do roka minimálně zdvojnásobíme.

Připravujete nějaké změny vůči externím partnerům? Například v oblasti produktů, podpory prodeje, vzdělávání.

Změn nás společně čeká hodně. Rok 2009 pro nás bude ve znamení pojištění v rámci naší dceřiné společnosti ČP ZDRAVÍ, protože výrazně roste poptávka ze strany klientů na zabezpečení jejich příjmů v případě nemoci nebo nečekaných výdajů. Připravujeme také nové dětské pojištění a chystáme i vylepšení našich stávajících produktů - konkrétně naší vlajkové lodi v OVB - PROFI Investu. Tady už ale bohužel být konkrétní nemohu, protože konkurence, jak všichni víme, nespí.

Jak nahlížíte na bitvu o provize a jaké jsou podle Vás provize budoucnosti?

Určitě nechceme jít cestou neustále strmě stoupajících provizí, na úkor výrazného zatížení klienta. Nicméně pochopitelně sledujeme vývoj v provizní oblasti a v případě potřeby jsme připraveni velmi pružně reagovat. Samozřejmě ale sledujeme i legislativní změny, které by do budoucna celý systém provizování měly upravovat.

Kde vidíte specifika  českého pojistného trhu?

Výzkumy ukazují, že země s vyšší ekonomickou úrovní prokazují vyšší úroveň propojištěnosti – jak v oblasti životního pojištění, tak v oblasti neživotního pojištění.  U životního pojištění to vyplývá z volných zdrojů, které lze do tohoto pojištění investovat a u neživotního pojištění to vychází z vyššího technického a technologického vybavení, které je spojeno s větším ohrožením ze strany jednotlivých pojistných nebezpečí. Český trh má ještě co dohánět v porovnání se západní Evropou.

Ovlivnil vstup do eurozony české pojišťovnictví a český pojistný trh?

ČR bude do Eurozóny (přijetí eura) vstupovat nejdříve 2012, tento vstup by neměl výrazně ovlivnit pojistný trh v ČR.

Přijetím eura dojde k zafixování kurzu, tj. měnový vývoj nebude ovlivňovat ceny vývozu a dovozu. Měnová politika ztratí svůj smysl. Vzhledem k tomu, že koruna již nebude posilovat, cenový vývoj se celý přesune do inflace. Statisticky přijetí eura v původních zemích EU neznamenalo bezprostředně zvýšení inflace. Tento vývoj se dá předpokládat i v ČR. Dojde tedy k určitému zaokrouhlování, avšak občané by neměly pocítit zdražení markantněji. To samozřejmě ovlivní i pojišťovnictví, neboť dojde k zaokrouhlování i u cen pojistek. Když si však představíte, jaká je cena jednotlivých pojistek, je jasné, že změna bude v tomto případě zcela marginální.

Mají či budou mít vládní ekonomické reformy dopady na pojistný trh?

Např. vládní reforma zdravotnictví by měla ovlivnit spotřebu zdravotních služeb i produktů směrem dolu. Pro pojistný trh to znamená, že zdravotní pojišťovny budou hospodařit s penězi odlišně (např.zpoplatnění položky na receptu povede k omezení předepisování léků, které si pacient může koupit i bez předpisu, např. Paralen, a ušetřené výdaje budou použity na léčbu vážně nemocných, např. onkologických pacientů, na které doposud nebylo dostatek prostředků), což se bude týkat i ČP, která zažádala o licenci k provozování zdravotní pojišťovny. Rovněž to přineslo podměty k tvorbě nových produktů – pojištění pobytu v nemocnici, které se u ČP začalo prodávat v březnu 2008. Nyní máme přes 60 tis. prodaných pojistek.

U dalších reforem těžko říct, lze také spekulovat, zda se některé vládní kroky dají za reformy vůbec považovat.

Jakou očekáváte propojištěnost českého trhu v budoucnu (EU 1,8 sml/os ; ČR 0,85 sml/osoba), pokud mám k dispozici správná čísla.

Jak jsem se už zmiňoval, propojištěnost ČR a EU je jiná, ale vzhledem k tomu, že se naše propojištěnost stále přibližuje k západoevropskému standardu, dá se očekávat, že i počtem smluv se úroveň ČR srovná se standardem EU. Otázka tedy spíš zní, za jak dlouho to bude. Je zřejmé, že to nebude v horizontu několika málo let, ale rovněž to nebudou dlouhá desetiletí.

Důchodová reforma, dlouho očekávaná. Je podle Vás II. pilíř řešením? Pokud ano, jaké formy jste zastáncem?

Druhý pilíř (povinné spoření v soukromé sféře) je nezbytnou součástí důchodové reformy, nepovažuji ho však za dostačují řešení. Jde tedy o částečné řešení problematiky, která se již zanedlouho stane velkým problémem nejen pro vládu, ale i pro každého z nás. Určité řešení nabízí i 3. pilíř pojištění – dobrovolné připojištění občanů, které u nás již funguje. Penzijní připojištění je u nás již značně rozšířené (cca 4 mil. smluv), je však otázkou, zda si občané spoří dostatečnou částku. Stokoruna měsíčně znamená, že na začátku důchodu dostanu částku, kterou určitě každý využije, ať už k nákupu nové kuchyňské linky (tak jak to dělají klienti nyní) nebo k další reinvestici, určitě to však nebude na nějaké významnější přilepšení ke každoměsíčnímu důchodu. Občané si tedy budou muset spořit vyšší částky, které je potom ve stáří skutečně zabezpečí.

Jak vnímáte obecně finanční vzdělanost českých občanů? Myslíte, že nastal v posledních letech nějaký posun? Třeba i z pohledu chování lidí v současných turbulentních časech?

Posun určitě nastal, jde však o pozvolný proces. Výzkum, který si k finanční gramotnosti našich občanů nechalo udělat ministerstvo financí dokazuje, že klienti finančních institucí sami sebe hodnotí v této oblasti jako nejisté. Dospělí v ČR hodnotí své znalosti jako průměrné – známkou 3. Přes 40 % respondentů je se svojí finanční gramotností nespokojeno. 1/5 dospělých se o oblast finančních produktů nezajímá. Velké rezervy jsou vidět v práci s financemi obecně. 1/4 domácností tvoří rozpočet sice pravidelně, ale 2/5 pouze nárazově a 1/3 dokonce vůbec.

Z důvodů jejich neznalosti nevyužívá své finanční prostředky 29 % oslovených. Jde zejména o investiční, úvěrové a spořící produkty. Ačkoliv nemám k dispozici celoevropské srovnání, je vidět, že je před námi ještě poměrně dlouhá cesta. A je zjevné, že současná situaci na finančních trzích k průhlednosti a důvěře ve finanční nástroje moc nepřispěje.

Text: Jaroslava Matoušková

související témata