Přehled > Články > Zdeněk Hanák: Dlouhodobá vytrvalá práce nese výsledky

Zdeněk Hanák: Dlouhodobá vytrvalá práce nese výsledky

Podnikat s OVB začal hned po škole. I proto neměl možnost vyzkoušet si jinou profesi. Zdeněk Hanák říká, že v OVB dospěl. Nyní se dostal na pozici RD, ale jeho práce tím zdaleka nekončí. OVB je pro něho totiž celoživotní proces.

Byl jste povýšen na pozici RD. Co pro vás tento úspěch znamená?

Jde o změnu názvu ředitelství. Z oblastního na regionální. Dále vyšší zodpovědnost za vyšší výkony celého týmu. Vyšší zodpovědnost za nový „povyšovací prostor“ pro mé týmové MA. Důkaz pro spolupracovníky, že dlouhodobá vytrvalá práce s vedením spolupracovníků v OVB nese výsledky.

Když jste poprvé uviděl kariérní plán, myslel jste hned na takto vysoké pozice?

Vůbec ne. Viděl jsem snad na GST! A to jen možná. Když na jednom z prvních seminářů přednášel BL Pavel Slezák, že všichni, co jsme v sále, budeme minimálně GST, tak jsem mu nevěřil. Z počátku mé pozitivní myšlení bylo skoro na bodu mrazu... Opravdu je RD vysoká pozice? Mně to tak nepřijde. Spíše je to pro mě pozice za dlouhodobé podnikání. Nepatřím k lidem, kteří udělali kariéru na RD v OVB za 5–7 let. Patřím k lidem, kteří považují své podnikání s OVB za cestu na celý život. Pracuji tak, aby i moji MA měli povědomí, že OVB je opravdu super podnikání na stálo! Aby si postupně plnili sny a posouvali se stále dopředu. Mým úkolem nikdy nebylo v OVB vydělat teď hned peníze a jít zase jinam. Patřím k lidem, kteří chtějí podnikat. Je to nekončící krásný celoživotní proces. Alespoň tak mě vedli moji vedoucí hned od začátku.

Co vás podle vašeho názoru až na pozici RD dovedlo?

Je toho hodně. Vytrvalost, odvaha, vůle, nadšení, každodenní práce, jednání s klienty, jednání s novými MA, motivace lidí v týmu... Hlavně podpora mého vedení ve chvílích, kdy mi na cestě podnikáním nebylo úplně OK.

Jak dlouhá je cesta od vstupu do OVB na pozici RD?

Časově? V OVB jsem již dospěl. Asi se neptáte na čas, že? No, dlouhá cesta na RD je hlavně v pochopení sama sebe, pochopení vedení lidí, pochopení jednání v daných situacích. Ne nadarmo nás naše SSLD Hana Slezáková učila: „Na vyšší pozici postoupíš, až ji pochopíš.“ Jsem velmi rád za to, že jsem mohl být stále nablízku svým SSLD Hance a Pavlovi Slezákovým, že mě vedli k pochopení těchto souvislostí. Proto bych opravdu doporučil všem kolegům z OVB, aby byli co nejblíže svým vedoucím a nadřízeným.

Platí asi stále: „Blecha úspěchu skočí i na tebe“. A hlavně vám můžou určovat směr ke stejnému úspěchu. Škoda bývá jen to, když si dotyčný kolega začne myslet, že už vše ví – bez názoru svého vedoucího. No, a když máte „pravdu“, tak vám ji přece nemůže nikdo vyvrátit, že? Jedna z věcí, kterou jsem se naučil, je sledovat názor svých vedoucích a ptát se, proč mají jiný názor na určitou věc než já. A toto je asi věc nejtěžší. Umět přijímat názor druhých. Ale když se to naučíte, pak vás to ohromně osvobodí. A je to super. Začnete si i lidí kolem sebe více vážit a umíte více pochopit jejich postoje.

Jaké jste si zpočátku kladl cíle?

Zpočátku jsem si kladl cíle zvládnout schůzku s klientem. Dostávat se měsíčně pravidelně nad hranici 500 jednotek. Hned vzápětí do mě natlačili vedoucí Slezákovi nábor a získávání dalších MA. Neměl jsem zájem. Nicméně měl jsem „OVB spolužáky“, se kterými jsem soutěžil jak v jednotkách, tak v nových MA na Info1. Tak jsem oslovoval všude kolem sebe. Klienty, spolužáky ze ZŠ, SŠ a také v té době z VŠ. Přesně do dvou let od vstupu do OVB jsem se stal GST s 6 přímými R2. Bohužel jsem čekal na výkon skupiny. Personální podmínky na GST byly stejné jako dnes, 3krát R2, ale skupinový výkon 1500 jednotek napsat při průměru 10 až 12 jednotek na smlouvu – to chtělo mít více spolupracovníků v týmu. Proto jsem na pozici GST měl do roka svého dalšího GST. Takže moje cíle se v OVB postupně měnily. Nicméně mou hlavní myšlenkou při podnikání vždy bylo přivést každého spolupracovníka minimálně na pozici GST! Nikdy jsem nikoho nezval jen na pozici finančního poradce.

Byl někdo, kdo vás od této práce zrazoval nebo kdo nevěřil, že se tím dá uživit?

Ano. Někdy rodiče. V naší rodině nikdy nikdo nepodnikal a neměli jsme k tomu ani blízko. Ale nebylo to zrazování. Rodiče se jen o mě báli a měli se mnou asi jiné plány. No, a dnes jsem jim vděčný. Nejen že mi pomáhali v začátcích (to víte, bylo potřeba ze strany rodičů i finančně založit na benzin, vytvořit čas na podnikání, na schůzky), ale pomáhají nám dodnes. Nám, tím myslím mně i mé ženě, regionální ředitelce OVB Haně Hanákové. Pomáhají především s dětmi. Děkuji jim.

Vaše práce se nyní skládá hlavně z manažerských činností. Která vás baví nejvíce, a která naopak nejméně?

Pěkná otázka. Mě baví všechno. Ano, jsou chvíle, kdy potřebuji vypnout. Manažerské činnosti jsou pěkné v tom, že se jim můžete věnovat podle toho, kdy vy chcete. Kdy si sami určíte. Pokud máte schůzku s klientem, tak je divné ji přeložit na jindy. Jenže přípravu semináře pro svůj tým si můžete naplánovat na čas, který vám vyhovuje. V tom je asi ten hlavní rozdíl. Větší svoboda v čase. Víc můžete času říci, že jste jeho pánem. Nicméně jakmile potřebuji oddych od komunikace, motivace, tak mám schůzky s klienty. Když se mi nepodaří něco u klienta, jdu se věnovat svému týmu. Proto mě toto podnikání stále baví. Jo, a děkuji všem, kdo mi v podnikání pomáhají. Mám teď na mysli svou ženu Hanku, která mi pomáhá s firmou po stránce zabezpečování provozních věcí k seminářům, a svou sestru – asistentku Mirku, která řeší vše kolem produkce a kanceláře.

Když jste se dostal do pozice, kdy jste začal řídit lidi, měl jste svoje know-how nebo jste se nechal někým inspirovat?

Pro mě až zvláštní otázka! Možná až nepochopitelná. Mám za to, že v našem typu podnikání není možné začít ředitelovat svým lidem a vytvářet svou firmu jen ze svého know-how. Pro mě podnikání s OVB (především s SSLD Slezákovými) jde ruku v ruce pořád v jednom kole. Tzn. – co jsem se naučil já, postupně předávám dál. Je hodně věcí, které nejsou z mé hlavy. Vždy jsem si je vyzkoušel a poté předal svým spolupracovníkům. Samozřejmě musíte být inovátor a být kreativní. Bez toho asi sotva někdo může být ředitel, ale netroufám si říct, že je to jen moje práce. Naše RD je výsledkem vedení mého a mého SSLD Pavla Slezáka a SSLD Hany Slezákové. Není to jen moje zásluha. Pokud toto někdy někdo o sobě tvrdil, tak už tady mezi námi v OVB asi není. A to, kdy se začíná ředitelovat lidem? To je také jinak. Buď s vámi lidi jdou, podnikají, podporují a berou vás takového, jaký jste, nebo ne. A pokud tomu tak je, tak jste pro ně vedoucím stále. I R2 může být vedoucí pro své R1 a R2.

Co pro vás nyní znamená OVB?

Nyní – ale i dříve a snad napořád – bude pro mě naprosto fenomenální společnost. Vede obyčejné lidi k podnikání, k úspěchu, k růstu jak profesnímu, tak osobnímu. Jde o společnost německou, která nese tuto úžasnou myšlenku již 46 let! Jde o společnost, která svým kariérním plánem nevytváří sociální dávky stejné pro všechny nebo neuplácí své nové členy za vstup! Ale vede lidi k úspěchu a k posunu stále dopředu! Toto je fakt, který naší společnosti nemůže asi nikdo vytknout. Bohužel, asi jako v každé jiné činnosti, je vše o lidech kolem vás a s vámi. Tak je tomu i v OVB! Já mám tu obrovskou výhodu, že jsem v podnikání s lidmi, jako jsou moji SSLD Hana a Pavel Slezákovi, jejich spolupracovníci (moji kolegové), s mojí ženu a také s mými spolupracovníky v týmu! Protože s těmito všemi lidmi si vytváříme „naše OVB!“ A to je to nejvíc, co pro mě znamená OVB.

Jaké máte ambice a cíle do další práce?

Čas od času se bavím se svými spolupracovníky o tom, jak to bude super, až mě kolegyně nebo kolega pozve k nim domů na kávu či na oběd a já se jich zeptám: „Tak kolegyně paní ředitelko/ kolego pane řediteli, stála ta společná podnikatelská námaha za to?“ Toto jsou mé ambice! Je z toho cítit můj pocit? Chci vést spolupracovníky k úspěchu v kariéře. Mám v týmu hodně aktivních spolupracovníků, jsou úspěšní! Ale tento základní pocit, myšlenka, se občas někam vytrácí. Proto se bavím se spolupracovníky hlavně na téma, jak se posouvat dopředu. V minulém čísle OVB Journalu jsem na dotaz – Jakou pozici chcete dosáhnout v OVB? – odpověděl: pozici SSLD, protože moje kolegyně a kolegové chtějí dosáhnout pozici SSLD. Tak to jsem myslel právě tímto způsobem.

Co děláte, když nepracujete, jak relaxujete?

To je to, co se stále učím. Odpočívat a nepodnikat. Ještě že mám svou ženu, která mi plánuje volný čas, dovolené a tak. Takže rád jezdím na dovolené s rodinou, i na ty krátké, například třídenní. Jezdíme s dětmi po závodech v aerobiku po celé ČR a po světě. No, a moje hobby introverta se dá rozklíčovat na těchto mých fotografiích.

Zdeněk Hanák

Absolvoval VUT Brno, Počítačovou podporu slévárenské technologie a řízení jakosti. Už během studia vysoké školy začal podnikat s OVB. Žije v Luhačovicích. Je ženatý, jeho manželkou je RD Hana Hanáková a má dvě děti. Rád tráví čas s rodinou, například na výletech.

Text: OVB

související témata