OVB Journal

Přehled > Články > Budování přímé skupiny

Budování přímé skupiny

29. červen a 12. říjen 2015, Aquapalace hotel Praha

Jedním z nejdůležitějších základních kamenů na cestě na vrchol kariéry je budování silné přímé skupiny. Z tohoto důvodu připravila Centrála OVB pro spolupracovníky v letošním roce 2 celodenní semináře na téma „budování přímé skupiny“ zaměřené na rekruting. První seminář se konal 29. června v hotelu Aquapalace na kraji Prahy, kde se setkalo 70 LD, RD, BD a vybraní spolupracovníci na pozici BL z OVB Česká republika. Druhého setkání, které proběhlo 12. října, se zúčastnilo 140 spolupracovníků. Jednalo se hlavně o pozice GST a BL.

SSLD Gerd Fink nadšeným posluchačům na základě příkladů z osobní praxe velice názorně ukázal, že každý, kdo má motivaci, může dosáhnout kariérní pozice zemského ředitele.

Potom následovala praktický nácvik. Na základě scénářů rozhovorů účastníci při hraní rolí trénovali nejprve strukturu a vedení rozhovorů zaměřených na oslovování potenciálních spolupracovníků. Následně intenzivně diskutovali na téma vypořádání se s námitkami a znovu se věnovali v praktických cvičeních jejich zvládání.

Ohlasy ze strany účastníků byly veskrze pozitivní. Přejeme mnoho úspěchů při náboru nových spolupracovníků!

Text: OVB , Foto: archiv OVB

související témata